Novinky

Oznámení o aukci 4. tranše 54. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 4. tranše 54. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2008-2011, 4,10%*
ISIN: CZ 0001002158
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 11. dubna 2011
Kupon (vyplácen ročně): 4,10%
Alikvotní úrokový výnos: 126,42 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 14. května 2008
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    14. května 2008 do 12:00
  nekonkurenční 14. května 2008 do 14:45***
Datum vydání tranše: 19. května  2008
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

Nad rámec aukce Ministerstvo financí odkoupí do svého státní dluhopisy této emise v předpokládaném objemu 1,0 mld Kč za průměrnou cenu dosaženou v aukci.

Státní dluhopisy jsou vydávány podle Zákona č. 202/2006 Sb.

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 54. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější