Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Státní dluhopisy
 • SDD
 • Spořicí státní dluhopisy
 • SPP
 • Statistika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 31. 1. 2020 9:00
 • doplnění dat za měsíc únor 2019
 • doplnění dat za měsíc březen 2019
 • doplnění dat za měsíc duben 2019
 • doplnění dat za měsíc květen 2019
 • doplnění dat za měsíc červen 2019
 • doplnění dat za měsíc červenec 2019
 • doplnění dat za měsíc srpen 2019
 • doplnění dat za měsíc září 2019
 • doplnění dat za měsíc říjen 2019
 • doplnění dat za měsíc listopad 2019
 • doplnění dat za měsíc prosinec 2019

31.1.2019 28.2.2019 31.3.2019 30.4.2019 31.5.2019 30.6.2019
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 1 569 231 618 362 1 601 635 554 302  1 657 796 134 302  1 609 654 605 610  1 633 219 490 610  1 648 948 055 155
Státní pokladniční poukázky 2 270 000 000 2 270 000 000  2 270 000 000  2 270 000 000  2 270 000 000  2 270 000 000
SPP 4 týdny 0 0  0  0  0  0
SPP 13 týdnů 0 0  0  0  0  0
SPP 26 týdnů 1 120 000 000 1 120 000 000  1 120 000 000  1 120 000 000  1 120 000 000  1 120 000 000
SPP 39 týdnů 1 150 000 000 1 150 000 000  1 150 000 000  1 150 000 000  1 150 000 000  1 150 000 000
SPP 52 týdnů 0 0  0  0  0  0
Spořicí státní dluhopisy 5 218 868 362 8 142 114 302  8 142 114 302  9 042 665 610  9 042 665 610  6 400 430 155
Státní dluhopis 5 let 745 436 333 745 436 333  745 436 333  745 436 333  745 436 333  0
Státní dluhopis 6 let 30 726 872 2 953 972 812  2 953 972 812  3 854 524 120  3 854 524 120  3 854 820 711
Státní dluhopis 7 let 4 442 705 157 4 442 705 157  4 442 705 157  4 442 705 157  4 442 705 157  2 545 609 444
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 561 742 750 000 1 591 223 440 000  1 647 384 020 000  1 598 341 940 000  1 621 906 825 000  1 640 277 625 000
Státní dluhopis 2 roky 0 2 560 000 000  9 030 000 000  11 547 000 000  13 812 095 000  18 702 075 000
Státní dluhopis 3 roky 143 063 990 000 144 771 990 000  144 771 990 000  144 771 990 000  144 771 990 000  145 121 990 000
Státní dluhopis 5 let 3 245 780 000 4 745 780 000  4 745 780 000  4 745 780 000  4 745 780 000  4 845 780 000
Státní dluhopis 6 let 115 451 570 000 114 961 570 000  113 676 570 000  113 506 570 000  113 506 570 000  113 506 570 000
Státní dluhopis 8 let 47 289 100 000 47 289 100 000  47 289 100 000  47 289 100 000  47 289 100 000  47 289 100 000
Státní dluhopis 10 let 261 230 350 000 264 943 670 000  269 271 040 000  188 002 040 000  192 298 820 000  190 903 820 000
Státní dluhopis 11 let 314 609 970 000 326 313 440 000  344 823 090 000  355 430 300 000  364 409 500 000  368 285 470 000
Státní dluhopis 12 let 87 197 380 000 87 197 380 000  87 197 380 000  87 197 380 000  87 197 380 000  87 197 380 000
Státní dluhopis 13 let 58 592 400 000 58 592 400 000  58 592 400 000  58 592 400 000  58 592 400 000  58 592 400 000
Státní dluhopis 15 let 443 112 770 000 450 772 470 000  466 155 560 000  472 284 550 000  472 441 550 000  472 625 140 000
Státní dluhopis 16 let 28 555 170 000 29 205 170 000  36 991 070 000  46 904 530 000  52 744 640 000  61 610 830 000
Státní dluhopis 30 let 47 814 270 000 48 165 470 000  52 535 040 000  54 998 220 000  55 222 620 000  55 263 020 000
Státní dluhopis 50 let 11 580 000 000 11 705 000 000  12 305 000 000  13 072 080 000  14 874 380 000  16 334 050 000
31.7.2019 31.8.2019 30.9.2019 31.10.2019 30.11.2019 31.12.2019
Dluhopisy celkem 1 604 229 436 463 1 613 001 556 463  1 627 918 886 463  1 555 917 269 329  1 574 710 809 329  1 588 252 732 009
Státní pokladniční poukázky 1 150 000 000 1 150 000 000  1 150 000 000  40 000 000  0  4 530 000 000
SPP 4 týdny   0  0 40 000 000   0  4 530 000 000
SPP 13 týdnů 0 0  0  0  0  0
SPP 26 týdnů 0 0  0  0 0  0
SPP 39 týdnů 1 150 000 000 1 150 000 000  1 150 000 000  0  0  0
SPP 52 týdnů 0 0  0  0  0  0
Spořicí státní dluhopisy 11 777 366 463 11 777 366 463  11 777 366 463  12 976 539 329  12 976 539 329  13 003 072 009
Státní dluhopis 5 let 0 0  0  0  0  0
Státní dluhopis 6 let 9 231 757 019 9 231 757 019  9 231 757 019  10 430 929 885  10 430 929 885  10 430 488 787
Státní dluhopis 7 let 2 545 609 444 2 545 609 444  2 545 609 444  2 545 609 444  2 545 609 444  2 572 583 222
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 591 302 070 000 1 600 074 190 000  1 614 991 520 000  1 542 900 730 000  1 561 734 270 000  1 570 719 660 000
Státní dluhopis 2 roky 23 094 000 000 23 323 500 000  25 815 000 000  25 510 000 000  25 515 000 000  25 410 000 000
Státní dluhopis 3 roky 75 571 990 000 75 571 990 000  75 571 990 000  76 121 990 000  76 121 990 000  76 121 990 000
Státní dluhopis 5 let 5 565 780 000 5 565 780 000  5 565 780 000  5 565 780 000  5 565 780 000  5 565 780 000
Státní dluhopis 6 let 113 506 570 000  113 506 570 000  113 506 570 000  33 923 370 000  33 923 370 000  33 923 370 000
Státní dluhopis 8 let 47 689 100 000 52 509 270 000  54 449 850 000  54 449 850 000  58 810 390 000  58 810 390 000
Státní dluhopis 10 let 195 102 840 000 196 059 090 000  200 051 820 000  203 499 550 000  205 803 590 000  207 578 050 000
Státní dluhopis 11 let 368 285 470 000 368 285 470 000  370 490 220 000  370 690 220 000  373 566 660 000  373 652 190 000
Státní dluhopis 12 let 87 197 380 000 87 197 380 000  87 197 380 000  87 197 380 000  87 197 380 000  87 197 380 000
Státní dluhopis 13 let 58 592 400 000 58 592 400 000  58 592 400 000  58 592 400 000  58 592 400 000  58 592 400 000
Státní dluhopis 15 let 472 840 140 000 473 095 140 000  472 995 140 000  472 690 140 000  472 695 140 000  472 590 140 000
Státní dluhopis 16 let 70 636 880 000 72 876 880 000  77 309 050 000  81 460 030 000  90 596 050 000  98 034 050 000
Státní dluhopis 30 let 55 654 420 000 55 925 620 000  55 881 220 000  55 634 920 000  55 681 420 000  55 578 820 000
Státní dluhopis 50 let 17 565 100 000 17 565 100 000  17 565 100 000  17 565 100 000  17 665 100 000  17 665 100 000

% 31.1.2019 28.2.2019 31.3.2019 30.4.2019 31.5.2019 30.6.2019 31.7.2019 31.8.2019 30.9.2019 31.10.2019 30.11.2019 31.12.2019
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00  100,00 100,00  100,00  100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00
Státní pokladniční poukázky 0,14 0,14  0,14 0,14  0,14  0,14 0,07  0,07  0,07  0,00  0,00  0,29
SPP 4 týdny   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,29
SPP 13 týdnů 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
SPP 26 týdnů 0,07 0,07  0,07 0,07  0,07  0,07 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
SPP 39 týdnů 0,07 0,07  0,07 0,07  0,07  0,07 0,07  0,07  0,07  0,00  0,00  0,00
SPP 52 týdnů 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Spořicí státní dluhopisy 0,33 0,51  0,49 0,56  0,55  0,39 0,73  0,73  0,72  0,83  0,82  0,82
Státní dluhopis 5 let 0,05 0,05  0,04 0,05  0,05  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Státní dluhopis 6 let 0,00 0,18  0,18 0,24  0,24  0,23 0,58  0,57  0,57  0,67  0,66  0,66
Státní dluhopis 7 let 0,28 0,28  0,27 0,28  0,27  0,15 0,16  0,16  0,16  0,16  0,16  0,16
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 99,52 99,35  99,37 99,30  99,31  99,47 99,19  99,20  99,21  99,16  99,18  98,90
Státní dluhopis 2 roky 0,00 0,16  0,54 0,72  0,85  1,13 1,44  1,45  1,59  1,64  1,62  1,60
Státní dluhopis 3 roky 9,12 9,04  8,73 8,99  8,86  8,80 4,71  4,69  4,64  4,89  4,83  4,79
Státní dluhopis 5 let 0,21 0,30  0,29 0,29  0,29  0,29 0,35  0,35  0,34  0,36  0,35  0,35
Státní dluhopis 6 let 7,36 7,18  6,86 7,05  6,95  6,88 7,08  7,04  6,97  2,18  2,15  2,14
Státní dluhopis 8 let 3,01 2,95  2,85 2,94  2,90  2,87 2,97  3,26  3,34  3,50  3,73  3,70
Státní dluhopis 10 let 16,65 16,54  16,24 11,68  11,77  11,58 12,16  12,15  12,29  13,08  13,07  13,07
Státní dluhopis 11 let 20,05 20,37  20,80 22,08  22,31  22,33 22,96  22,83  22,76  23,82  23,72  23,53
Státní dluhopis 12 let 5,56 5,44  5,26 5,42  5,34  5,29 5,44  5,41  5,36  5,60  5,54  5,49
Státní dluhopis 13 let 3,73 3,66  3,53 3,64  3,59  3,55 3,65  3,63  3,60  3,77  3,72  3,69
Státní dluhopis 15 let 28,24 28,14  28,12 29,34  28,93  28,66 29,47  29,33  29,06  30,38  30,02  29,76
Státní dluhopis 16 let 1,82 1,82  2,23 2,91  3,23  3,74 4,40  4,52  4,75  5,24  5,75  6,17
Státní dluhopis 30 let 3,05 3,01  3,17 3,42  3,38  3,35 3,47  3,47  3,43  3,58  3,54  3,50
Státní dluhopis 50 let 0,74 0,73  0,74 0,81  0,91  0,99 1,09  1,09  1,08  1,13  1,12  1,11

Doporučované

Nejčtenější