Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2013

Vydáno

 • SDD
 • Spořicí státní dluhopisy
 • SPP
 • Státní dluhopisy
 • Veřejný sektor
 • Vládní instituce
 • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 1. 9. 2015 10:00
 • doplnění údajů za měsíc duben
 • doplnění údajů za měsíc květen
 • doplnění údajů za měsíc červen
 • doplnění údajů za měsíc červenec
 • doplnění údajů za měsíc srpen
 • doplnění údajů za měsíc září
 • doplnění údajů za měsíc říjen
 • doplnění údajů za měsíc listopad
 • doplnění údajů za měsíc prosinec

31.1.2013 28.2.2013 31.3.2013 30.4..2013 31.5.2013 30.6.2013
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 1 615 403 586 166 1 629 453 491 916 1 645 928 906 916 1 660 287 544 239 1 644 516 244 989  1 610 325 450 736
Státní pokladniční poukázky 187 055 000 000 186 140 000 000 185 866 000 000 184 785 000 000 164 960 000 000  161 665 000 000
     SPP 13 týdnů 17 419 000 000 17 419 000 000 18 314 000 000 8 780 000 000 8 780 000 000  0
     SPP 26 týdnů 26 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000 17 000 000 000  17 000 000 000
     SPP 39 týdnů 51 183 000 000 51 127 000 000 42 127 000 000 48 627 000 000 48 627 000 000  48 072 000 000
     SPP 52 týdnů 92 453 000 000 91 594 000 000 99 425 000 000 101 378 000 000 90 553 000 000  96 593 000 000
     Ostatní            
Spořící státní dluhopisy 56 205 805 166 56 205 805 166 56 205 805 166 56 176 089 489 56 176 089 489  73 782 153 236
     Státní dluhopis 1 rok 15 978 795 532 15 978 795 532 15 978 795 532 15 968 852 390 15 968 852 390  19 107 762 578
     Státní dluhopis 3 roky 11 537 026 559 11 537 026 559 11 537 026 559 11 537 026 559 11 537 026 559  18 888 649 330
     Státní dluhopis 5 let 26 580 974 660 26 580 974 660 26 580 974 660 26 561 202 125 26 561 202 125  33 235 934 923
     Státní dluhopis 7 let 2 109 008 415 2 109 008 415 2 109 008 415 2 109 008 415 2 109 008 415  2 549 806 405
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 372 142 781 000 1 387 107 686 750 1 403 857 101 750 1 419 326 454 750 1 423 380 155 500  1 374 878 297 500
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 87 941 000 000 91 162 320 000 94 228 570 000 97 565 910 000 97 565 910 000  98 658 030 000
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 140 398 560 000 143 934 560 000 143 934 560 000 144 134 560 000 146 668 700 000  146 668 700 000
     Státní dluhopis 6 let 13 367 940 000 13 372 440 000 19 138 350 000 24 982 230 000 24 956 730 000  32 868 200 000
     Státní dluhopis 7 let 10 379 000 000 10 498 000 000 10 576 000 000 10 541 000 000 10 364 000 000  10 518 000 000
     Státní dluhopis 8 let 77 739 860 000 77 939 860 000 78 139 860 000 78 539 860 000 78 539 860 000  78 800 000 000
     Státní dluhopis 10 let 529 138 240 000 529 222 465 000 529 783 965 000 530 120 865 000 529 643 590 000  468 128 500 000
     Státní dluhopis 11 let 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000  66 339 930 000
     Státní dluhopis 12 let 55 587 780 000 55 687 780 000 58 875 130 000 62 460 090 000 62 460 090 000  64 622 970 000
     Státní dluhopis 15 let 354 194 871 000 359 130 311 750 362 551 516 750 364 377 089 750 364 376 065 500  365 705 487 500
     Státní dluhopis 30 let 27 625 600 000 30 140 020 000 30 189 220 000 29 864 920 000 31 595 280 000  31 698 480 000
     Státní dluhopis 50 let 9 430 000 000 9 680 000 000 10 100 000 000 10 400 000 000 10 870 000 000  10 870 000 000
 
31.7.2013 31.8.2013 30.9.2013 31.10.2013 30.11.2013 31.12.2013
Dluhopisy celkem 1 610 892 098 863 1 609 841 597 613 1 584 011 267 251 1 600 620 961 501 1 612 222 632 944 1 611 826 328 620 
Státní pokladniční poukázky 152 387 000 000 140 652 000 000 137 516 000 000 135 777 000 000 130 126 000 000 120 891 000 000 
     SPP 13 týdnů 0 0 0 0 0
     SPP 26 týdnů 17 000 000 000 17 000 000 000 14 158 000 000 20 642 000 000 20 642 000 000 20 642 000 000 
     SPP 39 týdnů 39 072 000 000 38 072 000 000 38 072 000 000 39 072 000 000 34 572 000 000 34 572 000 000 
     SPP 52 týdnů 96 315 000 000 85 580 000 000 85 286 000 000 76 063 000 000 74 912 000 000 65 677 000 000 
     Ostatní            
Spořící státní dluhopisy 73 753 485 863 73 753 485 863 73 738 485 501 73 738 485 501 73 872 943 444 87 578 729 870 
     Státní dluhopis 1 rok 19 101 531 735 19 101 531 735 19 101 531 735 19 101 531 735 19 101 531 735 11 568 212 332 
     Státní dluhopis 3 roky 18 888 649 330 18 888 649 330 18 888 649 330 18 888 649 330 18 888 649 330 29 855 095 499 
     Státní dluhopis 5 let 33 213 498 393 33 213 498 393 33 198 498 031 33 198 498 031 33 332 955 974 42 261 837 739 
     Státní dluhopis 7 let 2 549 806 405 2 549 806 405 2 549 806 405 2 549 806 405 2 549 806 405 3 893 584 300 
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 384 751 613 000 1 395 436 111 750 1 372 756 781 750 1 391 105 476 000 1 408 223 689 500 1 403 356 598 750 
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 101 352 340 000 102 352 340 000 64 734 270 000 69 466 960 000 67 464 960 000 66 024 960 000 
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 146 668 700 000 148 711 660 000 150 111 660 000 150 195 000 000 150 195 000 000 150 195 000 000 
     Státní dluhopis 6 let 34 770 120 000 34 732 620 000 39 731 180 000 50 393 950 000 56 141 490 000 56 151 990 000 
     Státní dluhopis 7 let 10 494 500 000 10 451 000 000 10 525 000 000 10 427 500 000 11 134 500 000 11 172 000 000 
     Státní dluhopis 8 let 78 850 000 000 79 000 000 000 79 000 000 000 79 000 000 000 79 000 000 000 79 000 000 000 
     Státní dluhopis 10 let 467 623 150 000 466 921 275 000 466 921 275 000 466 837 050 000 476 238 000 000 472 977 887 500 
     Státní dluhopis 11 let 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000 
     Státní dluhopis 12 let 67 816 840 000 72 306 760 000 76 588 040 000 76 588 040 000 76 588 040 000 76 588 040 000 
     Státní dluhopis 15 let 368 262 553 000 372 079 146 750 376 344 146 750 379 495 666 000 382 515 789 500 382 516 211 250 
     Státní dluhopis 30 let 31 653 480 000 31 621 380 000 31 541 280 000 31 441 380 000 31 585 980 000 31 370 580 000 
     Státní dluhopis 50 let 10 920 000 000 10 920 000 000 10 920 000 000 10 920 000 000 11 020 000 000 11 020 000 000 

 

% 31.1.2013 28.2.2013 31.3.2013 30.4.2013 31.5.2013 30.6.2013 31.7.2013 31.8.2013 30.9.2013 31.10.2013 30.11.2013 31.12.2013
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Státní pokladniční poukázky 11,58 11,42 11,29 11,13 10,03  10,04  9,46  8,74 8,68  8,48 8,07 7,50
     SPP 13 týdnů 1,08 1,07 1,11 0,53 0,53  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
     SPP 26 týdnů 1,61 1,60 1,58 1,57 1,03  1,06  1,06  1,06 0,89  1,29 1,28 1,28
     SPP 39 týdnů 3,17 3,14 2,56 2,93 2,96  2,99  2,43  2,36 2,40  2,44 2,14 2,14
     SPP 52 týdnů 5,72 5,62 6,04 6,11 5,51  6,00  5,98  5,32 5,38  4,75 4,65 4,07
     Ostatní                        
Spořící státní dluhopisy 3,48 3,45 3,41 3,38 3,42  4,58  4,58  4,58 4,66 4,61 4,58 5,43
     Státní dluhopis 1 rok 0,99 0,98 0,97 0,96 0,97  1,19  1,19  1,19 1,21  1,19 1,18 0,72
     Státní dluhopis 3 roky 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70  1,17  1,17  1,17 1,19  1,18 1,17 1,85
     Státní dluhopis 5 let 1,65 1,63 1,61 1,60 1,62  2,06  2,06  2,06 2,10  2,07 2,07 2,62
     Státní dluhopis 7 let 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13  0,16  0,16  0,16 0,16  0,16 0,16 0,24
Střednědobé a dlouhodobé
státní dluhopisy
84,94 85,13 85,29 85,49 86,55  85,38  85,96  86,68 86,66  86,91 87,35 87,07
     Státní dluhopis 2 roky                        
     Státní dluhopis 3 roky 5,44 5,59 5,72 5,88 5,93  6,13  6,29  6,36 4,09 4,34 4,18 4,10
     Státní dluhopis 4 roky                        
     Státní dluhopis 5 let 8,69 8,83 8,74 8,68 8,92  9,11  9,10  9,24 9,48  9,38 9,32 9,32
     Státní dluhopis 6 let 0,83 0,82 1,16 1,50 1,52  2,04  2,16  2,16 2,51  3,15 3,48  3,48
     Státní dluhopis 7 let 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63  0,65  0,65  0,65 0,66  0,65 0,69  0,69
     Státní dluhopis 8 let 4,81 4,78 4,75 4,73 4,78  4,89  4,89  4,91 4,99  4,94

4,90

 4,90
     Státní dluhopis 10 let 32,76 32,48 32,19 31,93 32,21  29,07  29,03  29,00 29,48  29,17 29,54  29,34
     Státní dluhopis 11 let 4,11 4,07 4,03 4,00 4,03  4,12  4,12  4,12 4,19  4,14 4,11  4,12
     Státní dluhopis 12 let 3,44 3,42 3,58 3,76 3,80  4,01  4,21  4,49 4,84  4,78 4,75  4,75
     Státní dluhopis 15 let 21,93 22,04 22,03 21,95 22,16  22,71  22,86  23,11 23,76  23,71 23,73  23,73
     Státní dluhopis 30 let 1,71 1,85 1,83 1,80 1,92  1,97  1,96  1,96 1,99  1,96 1,96  1,95
     Státní dluhopis 50 let 0,58 0,59 0,61 0,63 0,66  0,68  0,68  0,68 0,69  0,68 0,68  0,68

Nejčtenější