Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • SDD
  • SPP
Aktualizováno 1. 9. 2015

31.1.2012 29.2.2012 31.3.2012 30.4..2012 31.5.2012 30.6.2012
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 1 447 758 852 599 1 516 871 617 849 1 541 953 727 349 1 530 186 657 010 1 542 558 103 510 1 557 849 035 748
Státní pokladniční poukázky 166 684 000 000 170 542 000 000 177 109 000 000 187 126 000 000 178 297 000 000 163 382 000 000
     SPP 13 týdnů 0 0 9 283 000 000 9 283 000 000 9 283 000 000 0
     SPP 26 týdnů 30 385 000 000 39 145 000 000 47 145 000 000 39 115 000 000 31 115 000 000 24 865 000 000
     SPP 39 týdnů 41 366 000 000 32 605 000 000 35 142 000 000 45 142 000 000 53 198 000 000 53 335 000 000
     SPP 52 týdnů 94 933 000 000 98 792 000 000 85 539 000 000 93 586 000 000 84 701 000 000 85 182 000 000
     Ostatní            
Spořící státní dluhopisy 20 428 530 849 20 428 530 849 20 428 530 849 20 413 671 260 20 413 671 260 35 713 568 748
     Státní dluhopis 1 rok 9 519 641 831 9 519 641 831 9 519 641 831 9 504 782 242 9 504 782 242 17 046 505 810
     Státní dluhopis 3 roky            
     Státní dluhopis 5 let 10 908 889 018 10 908 889 018 10 908 889 018 10 908 889 018 10 908 889 018 17 396 677 578
     Státní dluhopis 7 let           1 270 385 360 
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 260 646 321 750 1 325 901 087 000 1 344 416 196 500 1 322 646 985 750 1 343 847 432 250 1 358 753 467 000
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 133 782 600 000 133 782 600 000 133 782 600 000 90 494 950 000 90 494 950 000 90 494 950 000
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 163 887 382 500 172 531 255 000 176 254 560 000 183 959 642 500 186 081 550 000 191 947 120 000
     Státní dluhopis 6 let 7 555 500 000 7 452 000 000 7 419 000 000 7 459 500 000 7 708 500 000 7 692 000 000
     Státní dluhopis 7 let 10 452 000 000 10 306 000 000 10 266 000 000 10 344 500 000 10 697 000 000 10 657 500 000
     Státní dluhopis 8 let 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000
     Státní dluhopis 10 let 457 558 040 000 506 203 040 000  505 653 040 000 506 328 040 000 510 683 577 500 510 419 715 000
     Státní dluhopis 11 let 30 382 700 000 30 382 700 000 36 236 360 000 41 427 370 000 45 151 400 000 50 885 700 000
     Státní dluhopis 12 let 25 127 370 000 28 857 470 000 33 253 350 000 37 009 180 000 40 173 910 000 44 013 000 000
     Státní dluhopis 15 let 321 819 879 250 326 905 772 000 330 882 526 500 334 682 043 250 341 068 184 750 341 067 522 000
     Státní dluhopis 30 let 27 580 990 000 26 980 390 000 28 168 900 000 28 441 900 000 29 288 500 000 29 076 100 000
     Státní dluhopis 50 let 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000

 

31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 1 565 806 411 794 1 560 128 748 544 1 583 859 747 294 1 562 362 787 294 1 560 079 897 880 1 597 629 752 166
Státní pokladniční poukázky 172 555 000 000 162 840 000 000 172 067 000 000 180 102 000 000 180 615 000 000 189 135 000 000
     SPP 13 týdnů  0 7 338 000 000 7 338 000 000 15 952 000 000 8 614 000 000 16 499 000 000
     SPP 26 týdnů 25 760 000 000 26 000 000 000 18 000 000 000 18 000 000 000 27 000 000 000 27 000 000 000
     SPP 39 týdnů 53 335 000 000 44 001 000 000 52 128 000 000 53 183 000 000 53 183 000 000 53 183 000 000
     SPP 52 týdnů 93 460 000 000 85 501 000 000 94 601 000 000 92 967 000 000 91 818 000 000 92 453 000 000
     Ostatní            
Spořící státní dluhopisy 35 708 381 544 35 708 381 544 35 708 381 544 35 708 381 544 26 285 004 880 56 205 805 166
     Státní dluhopis 1 rok 17 041 318 606 17 041 318 606 17 041 318 606 17 041 318 606 7 541 723 568 15 978 795 532
     Státní dluhopis 3 roky           11 537 026 559
     Státní dluhopis 5 let 17 396 677 578 17 396 677 578 17 396 677 578 17 396 677 578 17 472 895 952 26 580 974 660
     Státní dluhopis 7 let 1 270 385 360 1 270 385 360 1 270 385 360 1 270 385 360 1 270 385 360 2 109 008 415
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 357 543 030 250 1 361 580 367 000 1 376 084 365 750 1 346 552 405 750 1 353 179 893 000 1 352 288 947 000
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 90 494 950 000 90 494 950 000 90 494 950 000 90 494 950 000 84 525 950 000 84 525 950 000
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 189 721 300 000 189 521 300 000 194 096 330 000 133 640 100 000 136 867 890 000 136 867 890 000
     Státní dluhopis 6 let 7 576 500 000 7 452 000 000 7 459 500 000 7 519 500 000 7 578 000 000 7 542 000 000
     Státní dluhopis 7 let 10 511 500 000 10 342 500 000 10 288 000 000 10 377 500 000 10 478 000 000 10 415 500 000
     Státní dluhopis 8 let 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000 77 739 860 000
     Státní dluhopis 10 let 508 348 677 500 506 833 715 000 506 953 652 500 526 985 902 500 526 816 790 000 526 443 040 000
     Státní dluhopis 11 let 54 028 560 000 54 028 560 000 58 909 590 000 63 339 930 000 66 339 930 000 66 339 930 000
     Státní dluhopis 12 let 44 013 000 000 47 034 600 000 49 534 600 000 51 792 920 000 55 387 780 000 55 387 780 000
     Státní dluhopis 15 let 341 062 882 750 344 195 882 000 346 343 183 250 349 761 843 250 349 764 193 000 349 763 097 000
     Státní dluhopis 30 let 29 285 800 000 28 927 000 000 28 854 700 000 28 639 900 000 28 451 500 000 28 033 900 000
     Státní dluhopis 50 let 4 760 000 000 5 010 000 000 5 410 000 000 6 260 000 000 9 230 000 000 9 230 000 000

 

% 31.1.2012 29.2.2012 31.3.2012 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Státní pokladniční poukázky 11,51 11,24 11,49 12,23 11,56 10,49 11,02 10,44 10,86 11,53 11,58 11,84
     SPP 13 týdnů 0,00 0,00 0,60 0,61 0,60 0,00 0,00 0,47 0,46 1,02 0,55 1,03
     SPP 26 týdnů 2,10 2,58 3,06 2,56 2,02 1,60 1,65 1,67 1,14 1,15 1,73 1,69
     SPP 39 týdnů 2,86 2,15 2,28 2,95 3,45 3,42 3,41 2,82 3,29 3,40 3,41 3,33
     SPP 52 týdnů 6,56 6,51 5,55 6,12 5,49 5,47 5,97 5,48 5,97 5,95 5,89 5,79
     Ostatní                        
Spořící státní dluhopisy 1,41 1,35 1,32 1,33 1,32 2,29 2,28 2,29 2,25 2,29 1,68 3,52
     Státní dluhopis 1 rok 0,66 0,63 0,62 0,62 0,62 1,09 1,09 1,09 1,08 1,09 0,48 1,00
     Státní dluhopis 3 roky                       0,72
     Státní dluhopis 5 let 0,75 0,72 0,71 0,71 0,71 1,12 1,11 1,12 1,10 1,11 1,12 1,66
     Státní dluhopis 7 let           0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 87,08 87,41 87,19 86,44 87,12 87,22 86,70 87,27 86,88 86,19 86,74 84,64
     Státní dluhopis 2 roky                        
     Státní dluhopis 3 roky 9,24 8,82 8,68 5,91 5,87 5,81 5,78 5,80 5,71 5,79 5,42 5,29
     Státní dluhopis 4 roky                        
     Státní dluhopis 5 let 11,32 11,37 11,43 12,02 12,06 12,32 12,12 12,15 12,25 8,55 8,77 8,57
     Státní dluhopis 6 let 0,52 0,49 0,48 0,49 0,50 0,49 0,48 0,48 0,47 0,48 0,49 0,47
     Státní dluhopis 7 let 0,72 0,68 0,67 0,68 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,66 0,67 0,65
     Státní dluhopis 8 let 5,37 5,13 5,04 5,08 5,04 4,99 4,96 4,98 4,91 4,98 4,98 4,87
     Státní dluhopis 10 let 31,60 33,37 32,79 33,09 33,11 32,76 32,47 32,49 32,01 33,73 33,77 32,95
     Státní dluhopis 11 let 2,10 2,00 2,35 2,71 2,93 3,27 3,45 3,46 3,72 4,05 4,25 4,15
     Státní dluhopis 12 let 1,74 1,90 2,16 2,42 2,60 2,83 2,81 3,01 3,13 3,32 3,55 3,47
     Státní dluhopis 15 let 22,23 21,55 21,46 21,87 22,11 21,89 21,78 22,06 21,87 22,39 22,42 21,89
     Státní dluhopis 30 let 1,91 1,78 1,83 1,86 1,90 1,87 1,87 1,85 1,82 1,83 1,82 1,75
     Státní dluhopis 50 let 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,32 0,34 0,40 0,59 0,58

Doporučované

Nejčtenější