Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2009

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • SDD
  • SPP
Aktualizováno 1. 9. 2015

31.1.2009 28.2.2009 31.3.2009 30.4..2009 31.5.2009 30.6.2009
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 955 189 453 500 951 496 576 250 952 432 569 000 986 897 315 500 1 062 140 621 500 1 085 473 826 575
Státní pokladniční poukázky 72 055 000 000 61 782 000 000 60 951 000 000 61 999 000 000 78 095 000 000 79 837 000 000
     SPP 13 týdnů 16 428 000 000 9 548 000 000 8 013 000 000 8 142 000 000 4 622 000 000 4 622 000 000
     SPP 26 týdnů 13 557 000 000 14 164 000 000 9 164 000 000 9 164 000 000 9 164 000 000 4 964 000 000
     SPP 39 týdnů 17 858 000 000 13 858 000 000 13 703 000 000 13 703 000 000 20 471 000 000 18 132 000 000
     SPP 52 týdnů 24 212 000 000 24 212 000 000 30 071 000 000 30 990 000 000 43 838 000 000 52 119 000 000
     Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 883 134 453 500 889 714 576 250 891 481 569 000 924 898 315 500 984 045 621 500 1 005 636 826 575
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 80 103 280 000 85 570 850 000 99 969 350 000 109 896 090 000 116 658 080 000 122 661 100 000
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 154 216 070 000 150 748 500 000 114 874 360 000 114 974 360 000 161 372 920 000 162 485 192 075
     Státní dluhopis 6 let            
     Státní dluhopis 7 let 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000
     Státní dluhopis 8 let 34 682 530 000 39 312 530 000 48 256 590 000 49 006 590 000 49 006 590 000 50 106 590 000
     Státní dluhopis 10 let 359 383 340 000 359 753 090 000 374 646 240 000 383 050 310 000 383 224 310 000 391 829 930 000
     Státní dluhopis 15 let 217 645 243 500 217 648 316 250 217 639 339 000 231 987 175 500 237 997 631 500 242 987 824 500
     Státní dluhopis 30 let 27 343 990 000 26 921 290 000 26 335 690 000 26 223 790 000 26 026 090 000 25 806 190 000
     Státní dluhopis 50 let 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000
     Ostatní            

 

31.7.2009 31.8.2009 30.9.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 1 079 636 691 300 1 090 148 295 000 1 114 034 098 250 1 150 811 131 100 1 118 476 620 200 1 119 768 771 100
Státní pokladniční poukázky 68 840 000 000 69 960 000 000 79 491 000 000 89 591 000 000 92 029 000 000 88 184 000 000
     SPP 13 týdnů 0 0 0 0 4 555 000 000 4 555 000 000
     SPP 26 týdnů 4 964 000 000 5 084 000 000 5 084 000 000 11 084 000 000 11 084 000 000 11 084 000 000
     SPP 39 týdnů 13 114 000 000 13 114 000 000 17 318 000 000 17 318 000 000 17 318 000 000 13 473 000 000
     SPP 52 týdnů 50 762 000 000 51 762 000 000 57 089 000 000 61 189 000 000 59 072 000 000 59 072 000 000
     Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 010 796 691 300 1 020 188 295 000 1 034 543 098 250 1 061 220 131 100 1 026 447 620 200 1 031 584 771 100
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 122 661 100 000 130 050 450 000 137 626 690 000 142 757 000 000 94 086 150 000 94 086 150 000
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 161 870 842 550 161 522 746 000 161 204 220 000 162 738 220 000 162 342 920 000 162 738 220 000
     Státní dluhopis 6 let       6 946 797 850 6 858 863 700 6 946 797 850
     Státní dluhopis 7 let 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 13 668 000 000 13 918 500 000
     Státní dluhopis 8 let 50 106 590 000 50 106 590 000 50 106 590 000 50 106 590 000 50 106 590 000 50 106 590 000
     Státní dluhopis 10 let 397 321 540 000 396 970 540 000 404 036 020 000 408 449 520 000 414 021 930 000 414 624 930 000
     Státní dluhopis 15 let 243 334 028 750 245 981 679 000 245 979 088 250 254 492 913 250 254 488 876 500 258 366 393 250
     Státní dluhopis 30 let 25 742 590 000 25 796 290 000 25 830 490 000 25 969 090 000 26 114 290 000 26 037 190 000
     Státní dluhopis 50 let 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000 4 760 000 000
     Ostatní            
% 31.1.2009 28.2.2009 31.3.2009 30.4.2009 31.5.2009 30.6.2009 31.7.2009 31.8.2009 30.9.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Státní pokladniční poukázky 7,54 6,49 6,40 6,28 7,35 7,36 6,38 6,42 7,14 7,79 8,23 7,88
     SPP 13 týdnů 1,72 1,00 0,48 0,83 0,44 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41
     SPP 26 týdnů 1,42 1,49 0,96 0,93 0,86 0,46 0,46 0,47 0,46 0,96 0,99 0,99
     SPP 39 týdnů 1,87 1,46 1,44 1,39 1,93 1,67 1,21 1,20 1,55 1,50 1,55 1,20
     SPP 52 týdnů 2,53 2,54 3,16 3,14 4,13 4,80 4,70 4,75 5,12 5,32 5,28 5,28
     Ostatní                        
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 92,46 93,51 93,60 93,72 92,65 92,64 93,62 93,58 92,86 92,21 91,77 92,12
     Státní dluhopis 2 roky                        
     Státní dluhopis 3 roky 8,39 8,99 10,50 11,14 10,98 11,30 11,36 11,93 12,35 12,40 8,41 8,40
     Státní dluhopis 4 roky                        
     Státní dluhopis 5 let 16,15 15,84 12,06 11,65 15,19 14,97 14,99 14,82 14,47 14,14 14,51 14,53
     Státní dluhopis 6 let                   0,60 0,61 0,62
     Státní dluhopis 7 let 0,52 0,53 0,52 0,51 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,43 1,22 1,24
     Státní dluhopis 8 let 3,63 4,13 5,07 4,97 4,61 4,62 4,64 4,60 4,50 4,35 4,48 4,47
     Státní dluhopis 10 let 37,62 37,81 39,34 38,81 36,08 36,10 36,80 36,41 36,27 35,49 37,02 37,03
     Státní dluhopis 15 let 22,79 22,87 22,85 23,51 22,41 22,39 22,54 22,56 22,08 22,11 22,75 23,07
     Státní dluhopis 30 let 2,86 2,83 2,77 2,66 2,45 2,38 2,38 2,37 2,32 2,26 2,33 2,33
     Státní dluhopis 50 let 0,50 0,50 0,50 0,48 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,41 0,43 0,43
     Ostatní                        

Doporučované

Nejčtenější