Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2006

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • SDD
  • SPP

31.1.2006 28.2.2006 31.3.2006 30.4.2006 31.5.2006 30.6.2006
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 652 334 700 500 663 954 446 250 667 438 199 750 678 969 331 500 688 826 080 250 696 112 014 750
Státní pokladniční poukázky 94 699 000 000 94 583 000 000 86 826 000 000 86 459 000 000 82 687 000 000 79 325 000 000
    SPP 13 týdnů 14 538 000 000 13 739 000 000 15 372 000 000 15 190 000 000 16 000 000 000 14 124 000 000
    SPP 26 týdnů 13 636 000 000 14 197 000 000 14 807 000 000 14 807 000 000 15 225 000 000 15 225 000 000
    SPP 39 týdnů 27 202 000 000 27 324 000 000 22 324 000 000 22 324 000 000 17 324 000 000 17 038 000 000
    SPP 52 týdnů 39 323 000 000 39 323 000 000 34 323 000 000 34 138 000 000 34 138 000 000 32 938 000 000
    Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 557 635 700 500 569 371 446 250 580 612 199 750 592 510 331 500 606 139 080 250 616 787 014 750
    Státní dluhopis 2 roky            
    Státní dluhopis 3 roky 44 250 980 000 44 250 980 000 49 626 310 000 49 626 310 000 56 487 510 000 56 487 510 000
    Státní dluhopis 4 roky            
    Státní dluhopis 5 let 135 186 640 000 141 143 660 000 141 143 660 000 146 365 500 000 146 365 500 000 152 607 440 000
    Státní dluhopis 7 let 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
    Státní dluhopis 10 let 224 256 920 000 224 256 920 000 224 256 920 000 231 008 100 000 231 008 100 000 235 408 200 000
    Státní dluhopis 15 let 127 945 660 500 133 571 086 250 139 562 809 750 139 560 821 500 146 415 370 250 146 418 864 750
    Státní dluhopis 30 let 5 995 500 000 6 148 800 000 6 022 500 000 5 949 600 000 5 862 600 000 5 865 000 000
    Ostatní            

 

31.7.2006 31.8.2006 30.9.2006 31.10.2006 30.11.2006 31.12.2006
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 700 437 296 500 704 037 900 750 711 258 266 500 697 032 471 000 725 304 788 500 762 614 904 750
Státní pokladniční poukázky 77 099 000 000 75 181 000 000 71 884 000 000 75 200 000 000 79 800 000 000 89 568 000 000
    SPP 13 týdnů 12 083 000 000 10 992 000 000 10 908 000 000 13 689 000 000 15 780 000 000 20 620 000 000
    SPP 26 týdnů 15 225 000 000 14 398 000 000 15 097 000 000 15 097 000 000 16 734 000 000 16 734 000 000
    SPP 39 týdnů 18 163 000 000 18 163 000 000 14 251 000 000 14 251 000 000 15 123 000 000 20 343 000 000
    SPP 52 týdnů 31 628 000 000 31 628 000 000 31 628 000 000 32 163 000 000 32 163 000 000 31 871 000 000
    Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 623 338 296 500 628 856 900 750 639 374 266 500 621 832 471 000 645 504 788 500 673 046 904 750
    Státní dluhopis 2 roky            
    Státní dluhopis 3 roky 63 033 270 000 63 033 270 000 63 033 270 000 67 620 840 000 79 269 680 000 86 296 420 000
    Státní dluhopis 4 roky            
    Státní dluhopis 5 let 152 607 440 000 158 377 940 000 163 477 940 000 135 477 940 000 141 360 270 000 141 360 270 000
    Státní dluhopis 7 let 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
    Státní dluhopis 10 let 235 408 200 000 235 408 200 000 235 408 200 000 241 313 460 000 241 313 460 000 241 313 460 000
    Státní dluhopis 15 let 146 419 286 500 146 415 490 750 151 762 956 500 151 761 631 000 158 087 578 500 165 745 464 750
    Státní dluhopis 30 let 5 870 100 000 5 622 000 000 5 691 900 000 5 658 600 000 5 473 800 000 18 331 290 000
    Ostatní            

 

% 31.1.
2006
28.2.
2006
31.3.
2006
30.4.
2006
31.5.
2006
30.6.
2006
31.7.
2006
31.8.
2006
30.9.
2006
31.10.
2006
30.11.
2006
31.12.
2006
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Státní pokladniční poukázky 14,52 14,25 13,01 12,73 12,00 11,40 11,01 10,68 10,11 10,79 11,00 11,74
     SPP 13 týdnů 2,23 2,07 2,30 2,24 2,32 2,03 1,73 1,56 1,53 1,96 2,18 2,70
     SPP 26 týdnů 2,09 2,14 2,22 2,18 2,21 2,19 2,17 2,05 2,12 2,17 2,31 2,19
     SPP 39 týdnů 4,17 4,12 3,34 3,29 2,52 2,45 2,59 2,58 2,00 2,04 2,09 2,67
     SPP 52 týdnů 6,03 5,92 5,14 5,03 4,96 4,73 4,52 4,49 4,45 4,61 4,43 4,18
     Ostatní                        
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 85,48 85,75 86,99 87,27 88,00 88,60 88,99 89,32 89,89 89,21 89,00 88,26
     Státní dluhopis 2 roky                        
     Státní dluhopis 3 roky 6,78 6,66 7,44 7,31 8,20 8,11 9,00 8,95 8,86 9,70 10,93 11,32
     Státní dluhopis 4 roky                        
     Státní dluhopis 5 let 20,72 21,26 21,15 21,56 21,25 21,92 21,79 22,50 22,98 19,44 19,49 18,54
     Státní dluhopis 7 let 3,07 3,01 3,00 2,95 2,90 2,87 2,86 2,84 2,81 2,87 2,76 2,62
     Státní dluhopis 10 let 34,38 33,78 33,60 34,02 33,54 33,82 33,61 33,44 33,10 34,62 33,27 31,64
     Státní dluhopis 15 let 19,61 20,12 20,91 20,55 21,26 21,03 20,90 20,80 21,34 21,77 21,80 21,73
     Státní dluhopis 30 let 0,92 0,93 0,90 0,88 0,85 0,84 0,84 0,80 0,80 0,81 0,75 2,40
     Ostatní                        

Doporučované

Nejčtenější