Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2003

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Státní dluhopisy
  • SPP
  • SDD

Státní dluhopisy podle typu instrumentu
  31.1.2003 28.2.2003 31.3.2003 30.4.2003 31.5.2003 30.6.2003
Dluhopisy celkem 390 625 370 000 405 631 370 000 416 634 370 000 420 065 370 000 425 869 370 000 438 103 370 000
Státní pokladniční poukázky 171 750 000 000 177 756 000 000 178 759 000 000 176 190 000 000 173 994 000 000 172 228 000 000
     SPP 13 týdnů 29 999 000 000 36 000 000 000 39 000 000 000 36 000 000 000 33 000 000 000 33 000 000 000
     SPP 26 týdnů 37 994 000 000 37 996 000 000 37 996 000 000 35 998 000 000 36 000 000 000 36 000 000 000
     SPP 39 týdnů 37 566 000 000 37 569 000 000 37 572 000 000 39 998 000 000 40 000 000 000 38 234 000 000
     SPP 52 týdnů 66 191 000 000 66 191 000 000 64 191 000 000 64 194 000 000 64 994 000 000 64 994 000 000
     Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 218 875 370 000 227 875 370 000 237 875 370 000 243 875 370 000 251 875 370 000 265 875 370 000
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 43 000 000 000 43 000 000 000 43 000 000 000 43 000 000 000 51 000 000 000 51 000 000 000
     Státní dluhopis 4 roky 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000
     Státní dluhopis 5 let 65 005 000 000 60 005 000 000 70 005 000 000 70 005 000 000 70 005 000 000 70 005 000 000
     Státní dluhopis 7 let 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
     Státní dluhopis 10 let 57 272 370 000 71 272 370 000 71 272 370 000 71 272 370 000 71 272 370 000 85 272 370 000
     Státní dluhopis 15 let 28 603 000 000 28 603 000 000 28 603 000 000 34 603 000 000 34 603 000 000 34 603 000 000
     Ostatní            

 

Státní dluhopisy podle typu instrumentu
  31.7.2003 31.8.2003 30.9.2003 31.10.2003 30.11.2003 31.12.2003
Dluhopisy celkem 444 730 180 000 459 370 180 000 465 060 370 000 481 134 370 000 489 044 370 000 479 854 370 000
Státní pokladniční poukázky 172 229 000 000 172 229 000 000 170 788 000 000 171 862 000 000 169 772 000 000 160 582 000 000
     SPP 13 týdnů 33 000 000 000 33 000 000 000 33 000 000 000 34 000 000 000 35 000 000 000 32 498 000 000
     SPP 26 týdnů 36 000 000 000 36 000 000 000 36 000 000 000 37 000 000 000 36 548 000 000 33 791 000 000
     SPP 39 týdnů 38 234 000 000 38 234 000 000 38 234 000 000 38 234 000 000 35 596 000 000 35 383 000 000
     SPP 52 týdnů 64 995 000 000 64 995 000 000 63 554 000 000 62 628 000 000 62 628 000 000 589 10 000 000
     Ostatní            
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 272 501 180 000 287 141 180 000 294 272 370 000 309 272 370 000 319 272 370 000 319 272 370 000
     Státní dluhopis 2 roky            
     Státní dluhopis 3 roky 51 000 000 000 51 000 000 000 55 000 000 000 55 000 000 000 55 000 000 000 55 000 000 000
     Státní dluhopis 4 roky 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000 4 995 000 000
     Státní dluhopis 5 let 76 630 810 000 76 270 810 000 79 005 000 000 79 005 000 000 89 005 000 000 89 005 000 000
     Státní dluhopis 7 let 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
     Státní dluhopis 10 let 85 272 370 000 85 272 370 000 85 272 370 000 100 272 370 000 100 272 370 000 100 272 370 000
     Státní dluhopis 15 let 34 603 000 000 49 603 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000
     Ostatní            

 

Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
  31.1.2003 28.2.2003 31.3.2003 30.4.2003 31.5.2003 30.6.2003 31.7.2003 31.8.2003 30.9.2003 31.10.2003 30.11.2003 31.12.2003
Dluhopisy celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Státní pokladniční poukázky 43,97 43,82 42,91 41,94 40,86 39,31 38,73 37,49 36,72 35,72 34,72 33,46
     SPP 13 týdnů 7,68 8,88 9,36 8,57 7,75 7,53 7,42 7,18 7,1 7,07 7,16 6,77
     SPP 26 týdnů 9,73 9,37 9,12 8,57 8,45 8,22 8,09 7,84 7,74 7,69 7,47 7,04
     SPP 39 týdnů 9,62 9,26 9,02 9,52 9,39 8,73 8,6 8,32 8,22 7,95 7,28 7,37
     SPP 52 týdnů 16,94 16,32 15,41 15,28 15,26 14,84 14,61 14,15 13,67 13,02 12,81 12,28
     Ostatní                        
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 56,03 56,18 57,09 58,06 59,14 60,69 61,27 62,51 63,28 64,28 65,28 66,54
     Státní dluhopis 2 roky                        
     Státní dluhopis 3 roky 11,01 10,6 10,32 10,24 11,98 11,64 11,47 11,1 11,83 11,43 11,25 11,46
     Státní dluhopis 4 roky 1,28 1,23 1,2 1,19 1,17 1,14 1,12 1,09 1,07 1,04 1,02 1,04
     Státní dluhopis 5 let 16,64 14,79 16,8 16,67 16,44 15,98 17,23 16,6 16,99 16,42 18,2 18,55
     Státní dluhopis 7 let 5,12 4,93 4,8 4,76 4,7 4,57 4,5 4,35 4,3 4,16 4,09 4,17
     Státní dluhopis 10 let 14,66 17,57 17,11 16,97 16,74 19,46 19,17 18,56 18,34 20,84 20,5 20,9
     Státní dluhopis 15 let 7,32 7,05 6,87 8,24 8,13 7,9 7,78 10,8 10,75 10,39 10,22 10,42
     Ostatní                        

 

 

Nejčtenější