Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 1998

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Státní dluhopisy
  • SDD
  • SPP

Státní dluhopisy podle typu instrumentu
  31.1.1998 28.2.1998 31.3.1998 30.4.1998 31.5.1998 30.6.1998
Dluhopisy celkem 126 226 172 000 135 930 592 000 136 466 462 000 136 708 462 000 142 283 462 000 142 221 462 000
Státní pokladniční poukázky 68 291 000 000 73 971 000 000 72 863 000 000 73 105 000 000 78 680 000 000 78 618 000 000
     SPP 13 týdnů 21 084 000 000 28 612 000 000 28 514 000 000 29 347 000 000 39 919 000 000 33 360 000 000
     SPP 26 týdnů 17 113 000 000 17 865 000 000 16 857 000 000 16 266 000 000 11 269 000 000 16 068 000 000
     SPP 39 týdnů 15 777 000 000 17 499 000 000 17 499 000 000 17 499 000 000 17 499 000 000 16 998 000 000
     SPP 52 týdnů 9 077 000 000 9 995 000 000 9 993 000 000 9 993 000 000 9 993 000 000 9 993 000 000
     Ostatní 5 240 000 000         2 199 000 000
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 57 935 172 000 61 959 592 000 63 603 462 000 63 603 462 000 63 603 462 000 63 603 462 000
     Státní dluhopis 2 roky 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
     Státní dluhopis 3 roky            
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 37 935 172 000 41 959 592 000 43 603 462 000 43 603 462 000 43 603 462 000 43 603 462 000
     Státní dluhopis 7 let            
     Státní dluhopis 10 let            
     Státní dluhopis 15 let            
     Ostatní            

 

Státní dluhopisy podle typu instrumentu
  31.7.1998 31.8.1998 30.9.1998 31.10.1998 30.11.1998 31.12.1998
Dluhopisy celkem 138 522 462 000 138 735 462 000 138 747 462 000 138 833 462 000 144 915 000 000 169 777 000 000
Státní pokladniční poukázky 74 919 000 000 70 110 000 000 70 122 000 000 70 208 000 000 74 915 000 000 99 777 000 000
     SPP 13 týdnů 28 441 000 000 28 121 000 000 28 133 000 000 20 485 000 000 22 437 000 000 46 511 000 000
     SPP 26 týdnů 14 998 000 000 14 998 000 000 14 998 000 000 14 997 000 000 14 788 000 000 14 997 000 000
     SPP 39 týdnů 16 987 000 000 16 998 000 000 16 997 000 000 16 997 000 000 22 296 000 000 22 296 000 000
     SPP 52 týdnů 9 993 000 000 9 993 000 000 9 994 000 000 9 994 000 000 9 994 000 000 15 973 000 000
     Ostatní 4 500 000 000     7 735 000 000 5 400 000 000  
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 63 603 462 000 68 625 462 000 68 625 462 000 68 625 462 000 70 000 000 000 70 000 000 000
     Státní dluhopis 2 roky 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 000
     Státní dluhopis 3 roky            
     Státní dluhopis 4 roky            
     Státní dluhopis 5 let 43 603 462 000 48 625 462 000 48 625 462 000 48 625 462 000 50 000 000 000 50 000 000 000
     Státní dluhopis 7 let            
     Státní dluhopis 10 let            
     Státní dluhopis 15 let            
     Ostatní            

 

Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
  31.1.1998 28.2.1998 31.3.1998 30.4.1998 31.5.1998 30.6.1998 31.7.1998 31.8.1998 30.9.1998 31.10.1998 30.11.1998 31.12.1998
Dluhopisy celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Státní pokladniční poukázky 54,1 54,42 53,39 53,48 55,3 55,28 54,08 50,54 50,54 50,57 51,7 58,77
     SPP 13 týdnů 16,7 21,05 20,89 21,47 28,06 23,46 20,53 20,27 20,28 14,76 15,48 27,4
     SPP 26 týdnů 13,56 13,14 12,35 11,9 7,92 11,3 10,83 10,81 10,81 10,8 10,2 8,83
     SPP 39 týdnů 12,5 12,87 12,82 12,8 12,3 11,95 12,26 12,25 12,25 12,24 15,39 13,13
     SPP 52 týdnů 7,19 7,35 7,32 7,31 7,02 7,03 7,21 7,2 7,2 7,2 6,9 9,41
     Ostatní 4,15         1,55 3,25     5,57 3,73  
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 45,9 45,58 46,61 46,52 44,7 44,72 45,92 49,46 49,46 49,43 48,3 41,23
     Státní dluhopis 2 roky 15,84 14,71 14,66 14,63 14,06 14,06 14,44 14,42 14,41 14,41 13,8 11,78
     Státní dluhopis 3 roky                        
     Státní dluhopis 4 roky                        
     Státní dluhopis 5 let 30,05 30,87 31,95 31,9 30,65 30,66 31,48 35,05 35,05 35,02 34,5 29,45
     Státní dluhopis 7 let                        
     Státní dluhopis 10 let                        
     Státní dluhopis 15 let                        
     Ostatní                        

 

Nejčtenější