Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Dluhopisy
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Statistika

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2020
11000 Nefinanční podniky 19 317 040 000 0,95 1,02
11001 Veřejné podniky nefinanční 17 890 040 000 0,88 0,95
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 427 000 000 0,07 0,08
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 1 167 174 165 000 57,60 61,66
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 611 747 280 000 30,19 32,32
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 125 849 550 000 6,21 6,65
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 485 897 730 000 23,98 25,67
12300 Fondy peněžního trhu 4 470 000 000 0,22 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 4 470 000 000 0,22 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 59 656 595 000 2,94 3,15
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 706 440 000 0,18 0,20
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 55 950 155 000 2,76 2,96
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 707 980 000 0,08 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 707 980 000 0,08 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 5 230 310 000 0,26 0,28
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 167 910 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 5 062 400 000 0,25 0,27
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 139 927 610 000 6,91 7,39
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 2 554 380 000 0,13 0,13
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 137 361 930 000 6,78 7,26
12900 Penzijní fondy 344 434 390 000 17,00 18,20
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 782 670 000 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 342 651 720 000 16,91 18,10
13000 Vládní instituce 37 830 943 742 1,87 2,00
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 36 154 436 431 1,78 1,91
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 667 247 311 0,08 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 9 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 25 386 280 287 1,25 1,34
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 877 169 798 0,09 0,10
20000 Nerezidenti 641 208 190 804 31,65 33,88
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 892 793 789 631 93,42 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 133 418 800 000 6,58  
  DLUHOPISY CELKEM 2 026 212 589 631 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 631 000 000 Kč.     
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 322 230 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 303 640 580 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Nejčtenější