Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Dluhopisy
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Vládní instituce
  • Finanční instituce
  • Domácnosti
  • Nefinanční podniky
  • Statistika

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.9.2020
11000 Nefinanční podniky 19 258 220 000 0,95 1,02
11001 Veřejné podniky nefinanční 17 790 040 000 0,88 0,94
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 368 180 000 0,07 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,00 0,01
12000 Finanční instituce 1 160 705 803 000 57,26 61,29
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 642 183 810 000 31,68 33,91
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 135 615 630 000 6,69 7,16
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 506 568 180 000 24,99 26,75
12300 Fondy peněžního trhu 4 470 000 000 0,22 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 4 470 000 000 0,22 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 55 259 503 000 2,73 2,92
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 719 420 000 0,18 0,20
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 51 540 083 000 2,54 2,72
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 1 707 980 000 0,08 0,09
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 1 707 980 000 0,08 0,09
12600 Pomocné finanční instituce 5 090 310 000 0,25 0,27
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 167 910 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 4 922 400 000 0,24 0,26
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 133 587 710 000 6,59 7,05
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 2 371 380 000 0,12 0,13
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 131 205 030 000 6,47 6,93
12900 Penzijní fondy 318 406 490 000 15,71 16,81
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 782 670 000 0,09 0,09
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 316 623 820 000 15,62 16,72
13000 Vládní instituce 37 864 863 742 1,87 2,00
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 36 270 436 431 1,79 1,92
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 1 585 167 311 0,08 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 9 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 21 387 043 774 1,06 1,13
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 878 269 798 0,09 0,10
20000 Nerezidenti 652 791 054 504 32,20 34,47
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 893 885 254 818 93,43 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 133 182 400 000 6,57  
  DLUHOPISY CELKEM 2 027 067 654 818 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 4 292 000 000 Kč.       
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 145 850 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 298 045 420 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě

 

Nejčtenější