Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Domácnosti
 • Finanční instituce
 • Vládní instituce
 • Nefinanční podniky
 • Nerezidenti
 • Statistika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.3.2020
11000 Nefinanční podniky 16 228 860 000 0,96 1,04
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 222 040 000 0,90 0,98
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 006 820 000 0,06 0,06
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 876 495 067 500 51,71 56,14
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 394 671 780 000 23,28 25,28
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 51 294 480 000 3,03 3,29
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 343 377 300 000 20,26 21,99
12300 Fondy peněžního trhu 2 580 000 000 0,15 0,17
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 2 580 000 000 0,15 0,17
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 48 772 772 500 2,88 3,12
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 2 853 725 000 0,17 0,18
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 45 919 047 500 2,71 2,94
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 102 980 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 102 980 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 951 400 000 0,23 0,25
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 137 880 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 813 520 000 0,22 0,24
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 135 436 830 000 7,99 8,68
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 2 208 780 000 0,13 0,14
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 133 216 750 000 7,86 8,53
12900 Penzijní fondy 290 979 305 000 17,17 18,64
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 515 700 000 0,09 0,10
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 289 463 605 000 17,08 18,54
13000 Vládní instituce 34 986 378 451 2,06 2,24
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 34 041 521 500 2,01 2,18
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 937 596 951 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 7 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 16 948 104 890 1,00 1,09
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 593 488 078 0,09 0,10
20000 Nerezidenti 614 911 058 786 36,28 39,39
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 561 162 957 705 92,10 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 133 913 950 000 7,90  
  DLUHOPISY CELKEM 1 695 076 907 705 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 880 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 266 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 176 155 070 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Nejčtenější