Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Domácnosti
 • Finanční instituce
 • Vládní instituce
 • Nefinanční podniky
 • Nerezidenti
 • Statistika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.1.2020
11000 Nefinanční podniky 15 903 430 000 1,00 1,10
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 872 040 000 0,93 1,03
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 031 390 000 0,06 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 774 381 383 000 48,53 53,59
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 295 655 110 000 18,53 20,46
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 27 114 860 000 1,70 1,88
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 268 540 250 000 16,83 18,58
12300 Fondy peněžního trhu 3 230 000 000 0,20 0,22
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 230 000 000 0,20 0,22
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 51 586 673 000 3,23 3,57
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 729 230 000 0,23 0,26
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 47 857 443 000 3,00 3,31
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 102 980 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 102 980 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 351 900 000 0,21 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 157 880 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 194 020 000 0,20 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 137 431 850 000 8,61 9,51
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 760 780 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 135 659 770 000 8,50 9,39
12900 Penzijní fondy 283 022 870 000 17,74 19,59
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 447 200 000 0,15 0,17
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 280 575 670 000 17,58 19,42
13000 Vládní instituce 34 885 588 451 2,19 2,41
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 945 731 500 2,13 2,35
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 932 596 951 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 7 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 17 045 767 206 1,07 1,18
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 802 588 078 0,11 0,12
20000 Nerezidenti 600 955 740 498 37,66 41,59
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 444 974 497 233 90,56 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 150 581 600 000 9,44  
  DLUHOPISY CELKEM 1 595 556 097 233 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 640 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 439 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 27 218 220 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).

 

Nejčtenější