Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.12.2019
11000 Nefinanční podniky 15 891 430 000 1,00 1,11
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 872 040 000 0,94 1,04
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 019 390 000 0,06 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 786 120 863 000 49,50 54,72
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 302 956 330 000 19,07 21,09
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 24 802 250 000 1,56 1,73
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 278 154 080 000 17,51 19,36
12300 Fondy peněžního trhu 3 242 000 000 0,20 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 242 000 000 0,20 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 51 690 633 000 3,25 3,60
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 3 731 830 000 0,23 0,26
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 47 958 803 000 3,02 3,34
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 102 980 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 102 980 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 715 200 000 0,23 0,26
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 157 880 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 557 320 000 0,22 0,25
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 142 565 350 000 8,98 9,92
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 11 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 420 780 000 0,09 0,10
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 141 133 270 000 8,89 9,82
12900 Penzijní fondy 281 848 370 000 17,75 19,62
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 447 200 000 0,15 0,17
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 279 401 170 000 17,59 19,45
13000 Vládní instituce 34 922 188 451 2,20 2,43
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 986 331 500 2,14 2,37
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 928 596 951 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 7 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 15 685 059 942 0,99 1,09
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 598 588 078 0,10 0,11
20000 Nerezidenti 582 533 902 538 36,68 40,55
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 436 752 032 009 90,46 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 151 500 700 000 9,54  
  DLUHOPISY CELKEM 1 588 252 732 009 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 379 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 326 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 26 457 450 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Nejčtenější