Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Vládní instituce
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 30.11.2019
11000 Nefinanční podniky 15 825 780 000 1,00 1,11
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 802 040 000 0,94 1,04
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 018 850 000 0,06 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 4 890 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 775 844 284 500 49,27 54,54
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 302 216 990 000 19,19 21,24
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 43 414 340 000 2,76 3,05
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 258 802 650 000 16,43 18,19
12300 Fondy peněžního trhu 3 192 000 000 0,20 0,22
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 192 000 000 0,20 0,22
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 49 878 879 500 3,17 3,51
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 7 082 645 000 0,45 0,50
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 42 796 234 500 2,72 3,01
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 102 980 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 102 980 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 255 200 000 0,21 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 157 880 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 097 320 000 0,20 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 136 154 760 000 8,65 9,57
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 29 800 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 420 780 000 0,09 0,10
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 134 704 180 000 8,55 9,47
12900 Penzijní fondy 281 043 475 000 17,85 19,76
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 447 200 000 0,16 0,17
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 278 596 275 000 17,69 19,58
13000 Vládní instituce 34 688 441 595 2,20 2,44
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 778 523 328 2,15 2,37
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 902 658 267 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 7 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 15 311 824 712 0,97 1,08
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 739 998 884 0,11 0,12
20000 Nerezidenti 579 198 429 638 36,78 40,71
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 422 608 759 329 90,34 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 102 050 000 9,66  
  DLUHOPISY CELKEM 1 574 710 809 329 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 827 000 000 Kč
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 492 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 36 149 190 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Doporučované

Nejčtenější