Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.10.2019
11000 Nefinanční podniky 15 788 560 000 1,01 1,12
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 786 560 000 0,95 1,05
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 995 130 000 0,06 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 6 870 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 751 434 743 000 48,30 53,53
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 290 357 000 000 18,66 20,68
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 38 280 430 000 2,46 2,73
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 252 076 570 000 16,20 17,96
12300 Fondy peněžního trhu 3 062 000 000 0,20 0,22
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 062 000 000 0,20 0,22
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 46 671 113 000 3,00 3,32
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 264 010 000 0,40 0,45
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 40 407 103 000 2,60 2,88
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 100 000 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 290 450 000 0,21 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 153 130 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 137 320 000 0,20 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 184 710 000 8,62 9,56
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 29 800 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 480 780 000 0,10 0,11
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 132 674 130 000 8,53 9,45
12900 Penzijní fondy 273 769 470 000 17,60 19,50
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 1 762 200 000 0,11 0,13
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 272 007 270 000 17,48 19,38
13000 Vládní instituce 34 380 541 595 2,21 2,45
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 484 523 328 2,15 2,39
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 889 758 267 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 6 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 15 332 594 712 0,99 1,09
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 669 528 884 0,11 0,12
20000 Nerezidenti 585 249 501 138 37,61 41,69
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 403 855 469 329 90,23 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 061 800 000 9,77  
  DLUHOPISY CELKEM 1 555 917 269 329 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 824 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 910 180 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 31 189 280 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Nejčtenější