Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.8.2019
11000 Nefinanční podniky 17 014 980 000 1,05 1,17
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 915 560 000 0,99 1,09
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 088 950 000 0,07 0,07
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 10 470 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 776 678 219 500 48,15 53,24
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 316 609 380 000 19,63 21,70
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 36 405 440 000 2,26 2,50
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 280 203 940 000 17,37 19,21
12300 Fondy peněžního trhu 3 362 000 000 0,21 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 362 000 000 0,21 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 45 503 374 500 2,82 3,12
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 587 710 000 0,41 0,45
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 38 915 664 500 2,41 2,67
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 100 000 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 248 820 000 0,20 0,22
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 156 800 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 092 020 000 0,19 0,21
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 135 030 510 000 8,37 9,26
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 45 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 739 780 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 133 245 430 000 8,26 9,13
12900 Penzijní fondy 272 824 135 000 16,91 18,70
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 185 700 000 0,14 0,15
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 270 638 435 000 16,78 18,55
13000 Vládní instituce 34 300 841 595 2,13 2,35
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 33 375 423 328 2,07 2,29
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 919 158 267 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 6 260 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 14 325 185 846 0,89 0,98
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 672 178 884 0,10 0,11
20000 Nerezidenti 614 733 900 638 38,11 42,14
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 458 725 306 463 90,44 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 154 276 250 000 9,56  
  DLUHOPISY CELKEM 1 613 001 556 463 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 480 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 44 204 810 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Doporučované

Nejčtenější