Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.7.2019
11000 Nefinanční podniky 17 310 270 000 1,08 1,19
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 865 860 000 0,99 1,09
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 435 530 000 0,09 0,10
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 8 880 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 790 868 338 000 49,30 54,49
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 330 891 110 000 20,63 22,80
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 35 044 990 000 2,18 2,41
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 295 846 120 000 18,44 20,38
12300 Fondy peněžního trhu 3 362 000 000 0,21 0,23
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 362 000 000 0,21 0,23
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 46 534 518 000 2,90 3,21
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 453 540 000 0,40 0,44
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 40 080 978 000 2,50 2,76
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 100 000 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 327 120 000 0,21 0,23
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 141 800 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 185 320 000 0,20 0,22
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 862 710 000 8,41 9,29
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 45 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 779 480 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 133 037 930 000 8,29 9,17
12900 Penzijní fondy 271 790 880 000 16,94 18,73
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 2 185 700 000 0,14 0,15
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 269 605 180 000 16,81 18,58
13000 Vládní instituce 33 779 761 595 2,11 2,33
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 840 563 328 2,05 2,26
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 933 278 267 0,06 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 5 920 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 14 336 105 846 0,89 0,99
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 762 758 884 0,11 0,12
20000 Nerezidenti 593 378 402 138 36,99 40,88
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 451 435 636 463 90,48 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 793 800 000 9,52  
  DLUHOPISY CELKEM 1 604 229 436 463 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 660 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 121 450 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 42 444 810 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Doporučované

Nejčtenější