Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Statistika

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.5.2019
11000 Nefinanční podniky 16 952 540 000 1,04 1,15
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 365 860 000 0,94 1,04
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 577 800 000 0,10 0,11
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 8 880 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 790 728 300 500 48,42 53,44
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 332 904 556 000 20,38 22,50
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 37 278 376 000 2,28 2,52
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 295 626 180 000 18,10 19,98
12300 Fondy peněžního trhu 3 542 000 000 0,22 0,24
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 3 542 000 000 0,22 0,24
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 44 338 524 500 2,71 3,00
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 442 990 000 0,39 0,44
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 37 895 534 500 2,32 2,56
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 100 000 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 282 120 000 0,20 0,22
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 141 800 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 3 140 320 000 0,19 0,21
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 134 769 610 000 8,25 9,11
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 45 300 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 839 480 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 132 884 830 000 8,14 8,98
12900 Penzijní fondy 271 791 490 000 16,64 18,37
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 271 791 490 000 16,64 18,37
13000 Vládní instituce 33 268 490 171 2,04 2,25
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 32 379 605 053 1,98 2,19
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 882 965 118 0,05 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 5 920 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 11 641 874 992 0,71 0,79
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 628 956 183 0,10 0,11
20000 Nerezidenti 625 431 578 764 38,29 42,27
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 479 651 740 610 90,60 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 153 567 750 000 9,40  
  DLUHOPISY CELKEM 1 633 219 490 610 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 682 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 005 300 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 43 501 330 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Doporučované

Nejčtenější