Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Statistika

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 31.3.2019
11000 Nefinanční podniky 16 681 990 000 1,01 1,11
11001 Veřejné podniky nefinanční 15 170 360 000 0,92 1,01
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 501 050 000 0,09 0,10
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 10 580 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 837 515 200 000 50,52 55,67
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 378 195 830 000 22,81 25,14
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 51 342 320 000 3,10 3,41
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 326 853 510 000 19,72 21,73
12300 Fondy peněžního trhu 2 940 000 000 0,18 0,20
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 2 940 000 000 0,18 0,20
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 41 392 790 000 2,50 2,75
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 6 294 820 000 0,38 0,42
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 35 097 970 000 2,12 2,33
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 100 000 000 0,01 0,01
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01 0,01
12600 Pomocné finanční instituce 3 056 790 000 0,18 0,20
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 141 800 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 914 990 000 0,18 0,19
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 138 814 200 000 8,37 9,23
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,00
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 792 260 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 136 946 740 000 8,26 9,10
12900 Penzijní fondy 273 015 590 000 16,47 18,15
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 273 015 590 000 16,47 18,15
13000 Vládní instituce 34 824 000 171 2,10 2,31
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) 34 063 555 053 2,05 2,26
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 757 025 118 0,05 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 3 420 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 10 487 413 684 0,63 0,70
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 213 646 183 0,07 0,08
20000 Nerezidenti 603 754 884 264 36,42 40,13
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 504 477 134 302 90,75 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 153 319 000 000 9,25  
  DLUHOPISY CELKEM 1 657 796 134 302 100,00  

1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 973 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 446 670 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 564 980 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Doporučované

Nejčtenější