Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Statistika

      Podíl na státních
dluhopisech celkem
Podíl na domácích
státních dluhopisech
sektor   v Kč v % v %
Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele stav k 28.2.2019
11000 Nefinanční podniky 15 980 330 000 1,00 1,10
11001 Veřejné podniky nefinanční 14 870 360 000 0,93 1,03
11002 Národní soukromé nefinanční podniky 1 099 390 000 0,07 0,08
11003 Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 10 580 000 0,00 0,00
12000 Finanční instituce 813 668 470 000 50,80 56,14
12100 Centrální banka (veřejná) 0 0,00 0,00
12200 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) 359 037 400 000 22,42 24,77
12201 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné 0 0,00 0,00
12202 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé 47 103 350 000 2,94 3,25
12203 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou 311 934 050 000 19,48 21,52
12300 Fondy peněžního trhu 2 690 000 000 0,17 0,19
12301 Fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12302 Fondy peněžního trhu, národní soukromé 0 0,00 0,00
12303 Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 2 690 000 000 0,17 0,19
12400 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu 40 176 440 000 2,51 2,77
12401 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné 0 0,00 0,00
12402 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé 5 961 870 000 0,37 0,41
12403 Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou 34 214 570 000 2,14 2,36
12500 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů 50 000 000 0,00 0,00
12501 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní 0 0,00 0,00
12502 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí 0 0,00 0,00
12503 Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou 50 000 000 0,00 0,00
12600 Pomocné finanční instituce 3 026 790 000 0,19 0,21
12601 Pomocné finanční instituce, veřejné 0 0,00 0,00
12602 Pomocné finanční instituce, národní soukromé 141 800 000 0,01 0,01
12603 Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou 2 884 990 000 0,18 0,20
12700 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz 0 0,00 0,00
12701 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné 0 0,00 0,00
12702 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé 0 0,00 0,00
12703 Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou 0 0,00 0,00
12800 Pojišťovací společnosti 141 905 250 000 8,86 9,79
12801 Pojišťovací společnosti, veřejné 75 200 000 0,00 0,01
12802 Pojišťovací společnosti, národní soukromé 1 722 260 000 0,11 0,12
12803 Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou 140 107 790 000 8,75 9,67
12900 Penzijní fondy 266 782 590 000 16,66 18,41
12901 Penzijní fondy, veřejné 0 0,00 0,00
12902 Penzijní fondy, národní soukromé 0 0,00 0,00
12903 Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou 266 782 590 000 16,66 18,41
13000 Vládní instituce 34 886 100 171 2,18 2,41
13110 Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) 34 142 555 053 2,13 2,36
13130 Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 740 125 118 0,05 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 3 420 000 0,00 0,00
14000 Domácnosti 10 439 021 991 0,65 0,72
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 214 246 183 0,08 0,08
20000 Nerezidenti 573 223 285 957 35,79 39,55
  DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3 1 449 411 454 302 90,50 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 152 224 100 000 9,50  
  DLUHOPISY CELKEM 1 601 635 554 302 100,00  

1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 971 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 902 590 000 Kč).
3) státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.

 

Doporučované

Nejčtenější