Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Domácnosti
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky
  • Nerezidenti
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Vládní instituce

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 24 168 568 042 1,51
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 315 300 000 0,83
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 021 438 042 0,31
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 831 830 000 0,37
12000 Finanční instituce 1 019 294 000 000 63,80
12100 Centrální banka 9 298 790 000 0,58
12200 Ostatní měnově finanční instituce 626 944 270 000 39,24
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 635 040 000 1,42
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 35 701 490 000 2,23
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 568 607 740 000 35,59
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 28 892 470 000 1,81
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 955 040 000 0,31
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 23 937 430 000 1,50
12400 Pomocné finanční instituce 23 502 550 000 1,47
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 650 850 000 1,42
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 851 700 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 330 655 920 000 20,70
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 638 000 000 0,60
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 495 910 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 319 522 010 000 20,00
13000 Vládní instituce 28 102 790 964 1,76
13110 Ústřední vládní instituce 24 940 000 000 1,56
13130 Místní vládní instituce 2 980 290 964 0,19
13140 Fondy sociálního zabezpečení 182 500 000 0,01
14000 Domácnosti 55 666 497 447 3,48
  z toho spořicí státní dluhopisy 51 620 657 447 3,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 2 854 339 841 0,18
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 668 619 841 0,10
20000 Nerezidenti 157 257 768 872 9,84
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 276 578 872 0,08
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 287 343 965 166 80,58
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 310 285 787 000 19,42
  DLUHOPISY CELKEM 1 597 629 752 166 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0,- CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 20 720 310 000 1,33
11001 Nefinanční podniky veřejné 11 913 850 000 0,76
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 955 620 000 0,32
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 850 840 000 0,25
12000 Finanční instituce 1 011 736 700 000 64,83
12100 Centrální banka 9 298 790 000 0,60
12200 Ostatní měnově finanční instituce 621 908 820 000 39,85
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 952 040 000 1,41
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 23 485 440 000 1,50
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 576 471 340 000 36,94
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 806 470 000 1,91
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 083 540 000 0,33
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 24 722 930 000 1,58
12400 Pomocné finanční instituce 21 363 350 000 1,37
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 20 503 850 000 1,31
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 859 500 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 329 359 270 000 21,10
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 638 000 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 492 760 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 318 228 510 000 20,39
13000 Vládní instituce 26 894 579 330 1,72
13110 Ústřední vládní instituce 24 782 000 000 1,59
13130 Místní vládní instituce 1 930 079 330 0,12
  z toho spořicí státní dluhopisy 164 869 330 0,01
13140 Fondy sociálního zabezpečení 182 500 000 0,01
14000 Domácnosti 28 835 665 535 1,85
  z toho spořicí státní dluhopisy 24 729 285 535 1,58
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 464 216 310 0,09
  z toho spořicí státní dluhopisy 268 296 310 0,02
20000 Nerezidenti 159 451 293 705 10,22
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 122 553 705 0,07
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 249 102 764 880 80,04
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 311 477 133 000 19,96
  DLUHOPISY CELKEM 1 560 579 897 880 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně jedné emise státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 500 000 000,- CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 21 625 000 000 1,38
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 818 600 000 0,82
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 138 160 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 3 668 240 000 0,23
12000 Finanční instituce 1 002 688 290 000 64,17
12100 Centrální banka 14 000 000 000 0,90
12200 Ostatní měnově finanční instituce 606 579 030 000 38,82
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 447 040 000 1,37
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 20 954 890 000 1,34
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 564 177 100 000 36,11
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 142 180 000 1,93
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 105 750 000 0,33
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 25 036 430 000 1,60
12400 Pomocné finanční instituce 21 671 080 000 1,39
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 20 774 350 000 1,33
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 896 730 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 330 296 000 000 21,14
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 638 000 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 531 760 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 319 126 240 000 20,42
13000 Vládní instituce 27 600 779 330 1,77
13110 Ústřední vládní instituce 25 497 400 000 1,63
13130 Místní vládní instituce 1 923 879 330 0,12
  z toho spořicí státní dluhopisy 164 869 330 0,01
13140 Fondy sociálního zabezpečení 179 500 000 0,01
14000 Domácnosti 38 298 476 971 2,45
  z toho spořicí státní dluhopisy 33 905 656 971 2,17
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 760 807 375 0,11
  z toho spořicí státní dluhopisy 492 847 375 0,03
20000 Nerezidenti 160 069 137 868 10,24
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 145 007 868 0,07
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 252 042 491 544 80,13
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 310 520 295 750 19,87
  DLUHOPISY CELKEM 1 562 562 787 294 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně jedné emise státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 200 000 000,- CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 20 318 620 000 1,28
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 265 900 000 0,84
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 230 480 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 822 240 000 0,12
12000 Finanční instituce 1 029 749 900 000 65,02
12100 Centrální banka 23 528 820 000 1,49
12200 Ostatní měnově finanční instituce 613 996 060 000 38,77
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 998 840 000 1,45
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 18 502 690 000 1,17
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 572 494 530 000 36,15
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 31 879 990 000 2,01
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 334 870 000 0,34
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 26 545 120 000 1,68
12400 Pomocné finanční instituce 23 691 740 000 1,50
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 805 950 000 1,44
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 885 790 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 336 653 290 000 21,26
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 385 700 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 562 900 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 324 704 690 000 20,50
13000 Vládní instituce 37 050 299 330 2,34
13110 Ústřední vládní instituce 34 823 870 000 2,20
13130 Místní vládní instituce 2 037 429 330 0,13
  z toho spořicí státní dluhopisy 164 869 330 0,01
13140 Fondy sociálního zabezpečení 189 000 000 0,01
14000 Domácnosti 38 815 872 950 2,45
  z toho spořicí státní dluhopisy 33 905 792 950 2,14
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 890 757 375 0,12
  z toho spořicí státní dluhopisy 492 847 375 0,03
20000 Nerezidenti 165 209 361 889 10,43
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 144 871 889 0,07
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 293 034 811 544 81,64
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 290 824 935 750 18,36
  DLUHOPISY CELKEM 1 583 859 747 294 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně dvou emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0,- CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 20 295 420 000 1,30
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 051 400 000 0,90
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 070 780 000 0,32
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 173 240 000 0,08
12000 Finanční instituce 1 020 507 520 000 65,38
12100 Centrální banka 14 661 130 000 0,94
12200 Ostatní měnově finanční instituce 615 906 430 000 39,46
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 797 840 000 1,46
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 17 481 690 000 1,12
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 575 626 900 000 36,88
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 626 960 000 2,09
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 176 340 000 0,33
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 27 450 620 000 1,76
12400 Pomocné finanční instituce 23 638 710 000 1,51
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 797 790 000 1,46
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 840 920 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 333 674 290 000 21,38
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 385 700 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 545 900 000 0,10
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 321 742 690 000 20,61
13000 Vládní instituce 32 116 599 330 2,06
13110 Ústřední vládní instituce 29 877 470 000 1,91
13130 Místní vládní instituce 2 035 129 330 0,13
  z toho spořicí státní dluhopisy 164 869 330 0,01
13140 Fondy sociálního zabezpečení 204 000 000 0,01
14000 Domácnosti 39 653 642 950 2,54
  z toho spořicí státní dluhopisy 33 905 992 950 2,17
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 894 557 375 0,12
  z toho spořicí státní dluhopisy 492 847 375 0,03
20000 Nerezidenti 155 637 011 889 9,97
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 144 671 889 0,07
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 270 104 751 544 81,37
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 290 823 997 000 18,63
  DLUHOPISY CELKEM 1 560 928 748 544 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně dvou emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 800.000.000 CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 21 012 130 000 1,34
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 732 600 000 0,94
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 106 290 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 173 240 000 0,07
12000 Finanční instituce 1 009 110 860 000 64,41
12100 Centrální banka 10 681 610 000 0,68
12200 Ostatní měnově finanční instituce 608 217 900 000 38,82
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 363 840 000 1,36
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 17 324 190 000 1,11
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 569 529 870 000 36,35
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 34 195 900 000 2,18
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 062 780 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 29 133 120 000 1,86
12400 Pomocné finanční instituce 23 392 560 000 1,49
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 550 640 000 1,44
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 841 920 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 332 622 890 000 21,23
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 389 300 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 379 900 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 320 853 690 000 20,48
13000 Vládní instituce 40 134 149 330 2,56
13110 Ústřední vládní instituce 37 636 470 000 2,40
13130 Místní vládní instituce 2 296 679 330 0,15
  z toho spořicí státní dluhopisy 164 869 330 0,01
13140 Fondy sociálního zabezpečení 201 000 000 0,01
14000 Domácnosti 40 098 022 950 2,56
  z toho spořicí státní dluhopisy 33 905 982 950 2,16
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 853 707 375 0,12
  z toho spořicí státní dluhopisy 492 847 375 0,03
20000 Nerezidenti 160 925 281 889 10,27
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 144 681 889 0,07
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 273 134 151 544 81,27
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 293 472 260 250 18,73
  DLUHOPISY CELKEM 1 566 606 411 794 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně dvou emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 800.000.000 CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 19 661 180 000 1,26
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 486 600 000 0,93
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 101 340 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 73 240 000 0,00
12000 Finanční instituce 1 001 485 610 000 63,96
12100 Centrální banka 4 000 000 000 0,26
12200 Ostatní měnově finanční instituce 605 245 400 000 38,66
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 20 106 840 000 1,28
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 19 951 690 000 1,27
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 565 186 870 000 36,10
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 34 085 450 000 2,18
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 074 250 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 29 011 200 000 1,85
12400 Pomocné finanční instituce 24 630 260 000 1,57
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 23 735 640 000 1,52
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 894 620 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 333 524 500 000 21,30
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 389 300 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 473 900 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 321 661 300 000 20,54
13000 Vládní instituce 44 602 399 330 2,85
13110 Ústřední vládní instituce 42 101 470 000 2,69
13130 Místní vládní instituce 2 266 679 330 0,14
  z toho spořicí státní dluhopisy 164 869 330 0,01
13140 Fondy sociálního zabezpečení 234 250 000 0,01
14000 Domácnosti 40 198 120 154 2,57
  z toho spořicí státní dluhopisy 33 911 170 154 2,17
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 857 707 375 0,12
  z toho spořicí státní dluhopisy 492 847 375 0,03
20000 Nerezidenti 162 508 281 889 10,38
  z toho spořicí státní dluhopisy 1 144 681 889 0,07
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 270 313 298 748 81,13
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 295 375 737 000 18,87
  DLUHOPISY CELKEM 1 565 689 035 748 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně dvou emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 7.840.000.000 CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 19 733 230 000 1,27
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 575 000 000 0,94
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 080 540 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 77 690 000 0,01
12000 Finanční instituce 1 015 219 560 000 65,48
12100 Centrální banka 7 500 000 000 0,48
12200 Ostatní měnově finanční instituce 620 573 420 000 40,03
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 529 840 000 1,26
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 20 633 040 000 1,33
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 580 410 540 000 37,44
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 34 361 620 000 2,22
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 045 420 000 0,33
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 29 316 200 000 1,89
12400 Pomocné finanční instituce 21 998 620 000 1,42
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 21 084 000 000 1,36
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 914 620 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 330 785 900 000 21,34
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 401 300 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 448 900 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 318 935 700 000 20,57
13000 Vládní instituce 34 142 830 000 2,20
13110 Ústřední vládní instituce 31 860 470 000 2,05
13130 Místní vládní instituce 2 048 110 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 234 250 000 0,02
14000 Domácnosti 26 405 143 809 1,70
  z toho spořicí státní dluhopisy 20 072 483 809 1,29
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 576 499 188 0,10
  z toho spořicí státní dluhopisy 298 789 188 0,02
20000 Nerezidenti 157 412 178 263 10,15
  z toho spořicí státní dluhopisy 42 398 263 0,00
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) 1 254 489 441 260 80,91
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 295 908 662 250 19,09
  DLUHOPISY CELKEM 1 550 398 103 510 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy pasivních repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy, konkrétně dvou emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 7.840.000.000 CZK

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 18 963 840 000 1,24
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 775 100 000 0,90
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 109 750 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 78 990 000 0,01
12000 Finanční instituce 994 481 510 000 64,99
12100 Centrální banka 7 500 000 000 0,49
12200 Ostatní měnově finanční instituce 597 817 070 000 39,07
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 811 890 000 1,43
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 15 226 110 000 1,00
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 560 779 070 000 36,65
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 35 856 590 000 2,34
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 947 330 000 0,32
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 30 909 260 000 2,02
12400 Pomocné finanční instituce 24 304 510 000 1,59
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 23 387 090 000 1,53
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 917 420 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 329 003 340 000 21,50
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 402 300 000 0,68
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 447 340 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 317 153 700 000 20,73
13000 Vládní instituce 38 411 730 000 2,51
13110 Ústřední vládní instituce 36 344 870 000 2,38
13130 Místní vládní instituce 1 827 610 000 0,12
13140 Fondy sociálního zabezpečení 239 250 000 0,02
14000 Domácnosti 26 892 423 809 1,76
  z toho spořicí státní dluhopisy 20 072 483 809 1,31
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 540 149 188 0,10
  z toho spořicí státní dluhopisy 298 789 188 0,02
20000 Nerezidenti 159 675 868 263 10,44
  z toho spořicí státní dluhopisy 42 398 263 0,00
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 239 965 521 260 81,03
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 290 221 135 750 18,97
  DLUHOPISY CELKEM 1 530 186 657 010 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 18 740 090 000 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 629 900 000 0,88
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 5 030 600 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 79 590 000 0,01
12000 Finanční instituce 993 421 830 000 64,43
12100 Centrální banka 16 817 000 000 1,09
12200 Ostatní měnově finanční instituce 588 777 020 000 38,18
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 23 130 510 000 1,50
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 11 142 670 000 0,72
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 554 503 840 000 35,96
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 37 498 520 000 2,43
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 099 160 000 0,33
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 32 399 360 000 2,10
12400 Pomocné finanční instituce 23 483 230 000 1,52
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 22 590 240 000 1,47
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 892 990 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 326 846 060 000 21,20
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 397 300 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 404 210 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 315 044 550 000 20,43
13000 Vládní instituce 46 806 730 000 3,04
13110 Ústřední vládní instituce 44 837 870 000 2,91
13130 Místní vládní instituce 1 730 610 000 0,11
13140 Fondy sociálního zabezpečení 238 250 000 0,02
14000 Domácnosti 30 937 983 398 2,01
  z toho spořicí státní dluhopisy 20 087 243 398 1,30
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 546 489 188 0,10
  z toho spořicí státní dluhopisy 298 789 188 0,02
20000 Nerezidenti 162 035 258 263 10,51
  z toho spořicí státní dluhopisy 42 498 263 0,00
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 253 488 380 849 81,29
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 288 465 346 500 18,71
  DLUHOPISY CELKEM 1 541 953 727 349 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 18 210 960 000 1,20
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 130 200 000 0,87
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 997 820 000 0,33
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 82 940 000 0,01
12000 Finanční instituce 961 049 600 000 63,36
12100 Centrální banka 16 800 000 000 1,11
12200 Ostatní měnově finanční instituce 562 252 590 000 37,07
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 939 710 000 1,51
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 12 707 910 000 0,84
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 526 604 970 000 34,72
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 38 179 360 000 2,52
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 009 000 000 0,33
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 33 170 360 000 2,19
12400 Pomocné finanční instituce 22 609 230 000 1,49
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 21 698 240 000 1,43
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 910 990 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 321 208 420 000 21,18
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 391 800 000 0,69
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 328 040 000 0,09
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 309 488 580 000 20,40
13000 Vládní instituce 45 590 150 000 3,01
13110 Ústřední vládní instituce 43 573 270 000 2,87
13130 Místní vládní instituce 1 778 630 000 0,12
13140 Fondy sociálního zabezpečení 238 250 000 0,02
14000 Domácnosti 27 151 023 398 1,79
  z toho spořicí státní dluhopisy 20 087 243 398 1,32
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 567 199 188 0,10
  z toho spořicí státní dluhopisy 298 789 188 0,02
20000 Nerezidenti 173 426 588 263 11,43
  z toho spořicí státní dluhopisy 42 498 263 0,00
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 226 995 520 849 80,89
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 289 876 097 000 19,11
  DLUHOPISY CELKEM 1 516 871 617 849 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 29.2.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 650 350 000 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 617 200 000 0,87
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 950 210 000 0,34
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 82 940 000 0,01
12000 Finanční instituce 939 701 940 000 64,91
12100 Centrální banka 18 925 980 000 1,31
12200 Ostatní měnově finanční instituce 546 431 980 000 37,74
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 739 710 000 1,36
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 15 651 800 000 1,08
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 511 040 470 000 35,30
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 35 990 810 000 2,49
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 967 500 000 0,34
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 31 023 310 000 2,14
12400 Pomocné finanční instituce 21 964 730 000 1,52
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 21 052 240 000 1,45
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 912 490 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 316 388 440 000 21,85
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 391 800 000 0,72
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 192 740 000 0,08
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 304 803 900 000 21,05
13000 Vládní instituce 47 259 350 000 3,26
13110 Ústřední vládní instituce 45 235 970 000 3,12
13130 Místní vládní instituce 1 785 130 000 0,12
13140 Fondy sociálního zabezpečení 238 250 000 0,02
14000 Domácnosti 27 380 453 398 1,89
  z toho spořicí státní dluhopisy 20 087 318 398 1,39
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 568 099 188 0,11
  z toho spořicí státní dluhopisy 298 789 188 0,02
20000 Nerezidenti 171 665 668 263 11,86
  z toho spořicí státní dluhopisy 42 423 263 0,00
  Neidentifikovaní držitelé 0 0,00
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 205 225 860 849 83,25
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 242 532 991 750 16,75
  DLUHOPISY CELKEM 1 447 758 852 599 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2012
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

Doporučované

Nejčtenější