Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Vládní instituce
  • Finanční instituce
  • Nefinanční podniky

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 18 110 060 000 1,27
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 624 000 000 0,95
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 4 410 120 000 0,31
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 75 940 000 0,01
12000 Finanční instituce 883 530 470 000 61,88
12100 Centrální banka 20 641 730 000 1,45
12200 Ostatní měnově finanční instituce 510 043 220 000 35,72
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 324 260 000 1,28
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 14 959 440 000 1,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 476 759 520 000 33,39
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 13 627 950 000 0,95
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 50 000 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 252 410 000 0,02
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 13 325 540 000 0,93
12400 Pomocné finanční instituce 21 399 230 000 1,50
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 20 776 740 000 1,46
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 622 490 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 317 818 340 000 22,26
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 316 800 000 0,72
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 172 390 000 0,08
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 306 329 150 000 21,45
13000 Vládní instituce 52 025 600 000 3,64
13110 Ústřední vládní instituce 51 159 070 000 3,58
13130 Místní vládní instituce 852 130 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 14 400 000 0,00
14000 Domácnosti 27 515 588 398 1,93
  z toho spořicí státní dluhopisy 20 087 318 398 1,41
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 207 099 188 0,08
  z toho spořicí státní dluhopisy 298 789 188 0,02
20000 Nerezidenti 167 536 183 263 11,73
  z toho spořicí státní dluhopisy 42 423 263 0,00
  Neidentifikovaní držitelé 32 244 440 000 2,26
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 182 169 440 849 82,79
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 245 745 765 000 17,21
  DLUHOPISY CELKEM 1 427 915 205 849 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 530 210 000 1,23
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 068 500 000 0,92
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 301 340 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 160 370 000 0,15
12000 Finanční instituce 888 109 430 000 62,53
12100 Centrální banka 9 567 000 000 0,67
12200 Ostatní měnově finanční instituce 532 257 130 000 37,47
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 20 848 860 000 1,47
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 2 543 800 000 0,18
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 508 864 470 000 35,83
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 15 523 870 000 1,09
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 50 000 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 834 830 000 0,34
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 639 040 000 0,75
12400 Pomocné finanční instituce 20 542 450 000 1,45
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 19 988 240 000 1,41
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 554 210 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 310 218 980 000 21,84
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 10 179 000 000 0,72
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 2 984 190 000 0,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 297 055 790 000 20,91
13000 Vládní instituce 39 839 500 000 2,80
13110 Ústřední vládní instituce 38 946 070 000 2,74
13130 Místní vládní instituce 879 030 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 14 400 000 0,00
14000 Domácnosti 27 549 868 398 1,94
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 202 699 188 0,08
20000 Nerezidenti 165 635 303 263 11,66
  Neidentifikovaní držitelé 37 724 120 000 2,66
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 177 591 130 849 82,91
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 242 807 181 000 17,09
  DLUHOPISY CELKEM 1 420 398 311 849 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 207 110 000 1,26
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 757 000 000 0,93
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 289 740 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 160 370 000 0,16
12000 Finanční instituce 868 900 550 000 63,47
12100 Centrální banka 18 650 000 000 1,36
12200 Ostatní měnově finanční instituce 504 311 890 000 36,84
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 18 663 110 000 1,36
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 2 493 800 000 0,18
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 483 154 980 000 35,29
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 14 912 480 000 1,09
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 80 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 858 440 000 0,35
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 974 040 000 0,73
12400 Pomocné finanční instituce 19 926 900 000 1,46
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 19 365 240 000 1,41
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 561 660 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 311 099 280 000 22,72
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 186 100 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 2 869 190 000 0,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 299 043 990 000 21,84
13000 Vládní instituce 38 471 700 000 2,81
13110 Ústřední vládní instituce 37 572 070 000 2,74
13130 Místní vládní instituce 899 630 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00
14000 Domácnosti 7 430 300 000 0,54
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 921 060 000 0,07
20000 Nerezidenti 166 978 850 000 12,20
  Neidentifikovaní držitelé 29 218 170 000 2,13
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 129 127 740 000 82,48
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 239 877 815 000 17,52
  DLUHOPISY CELKEM 1 369 005 555 000 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 16 861 110 000 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 652 500 000 0,91
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 194 240 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 014 370 000 0,15
12000 Finanční instituce 886 926 370 000 63,95
12100 Centrální banka 18 950 000 000 1,37
12200 Ostatní měnově finanční instituce 513 621 680 000 37,03
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 17 100 710 000 1,23
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 2 393 800 000 0,17
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 494 127 170 000 35,63
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 14 170 890 000 1,02
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 80 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 856 850 000 0,35
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 234 040 000 0,67
12400 Pomocné finanční instituce 19 660 900 000 1,42
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 19 099 240 000 1,38
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 561 660 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 320 522 900 000 23,11
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 176 900 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 2 781 570 000 0,20
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 308 564 430 000 22,25
13000 Vládní instituce 35 356 700 000 2,55
13110 Ústřední vládní instituce 34 447 070 000 2,48
13130 Místní vládní instituce 909 630 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00
14000 Domácnosti 7 509 260 000 0,54
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 946 620 000 0,07
20000 Nerezidenti 168 138 770 000 12,12
  Neidentifikovaní držitelé 31 143 320 000 2,25
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 146 882 150 000 82,69
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 240 116 435 250 17,31
  DLUHOPISY CELKEM 1 386 998 585 250 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 16 619 420 000 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 456 200 000 0,92
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 239 850 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 923 370 000 0,14
12000 Finanční instituce 879 136 840 000 64,71
12100 Centrální banka 18 950 000 000 1,39
12200 Ostatní měnově finanční instituce 508 653 990 000 37,44
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 20 000 310 000 1,47
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 3 443 800 000 0,25
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 485 209 880 000 35,72
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 14 619 040 000 1,08
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 80 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 267 000 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 272 040 000 0,68
12400 Pomocné finanční instituce 18 867 090 000 1,39
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 18 301 240 000 1,35
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 565 850 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 318 046 720 000 23,41
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 170 900 000 0,68
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 2 988 420 000 0,22
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 305 887 400 000 22,52
13000 Vládní instituce 35 338 500 000 2,60
13110 Ústřední vládní instituce 34 435 070 000 2,53
13130 Místní vládní instituce 903 430 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 0 0,00
14000 Domácnosti 7 410 430 000 0,55
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 963 920 000 0,07
20000 Nerezidenti 159 149 360 000 11,71
  Neidentifikovaní držitelé 23 533 120 000 1,73
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 122 151 590 000 82,60
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 236 401 725 500 17,40
  DLUHOPISY CELKEM 1 358 553 315 500 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 16 734 020 000 1,24
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 585 900 000 0,93
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 234 750 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 913 370 000 0,14
12000 Finanční instituce 870 055 240 000 64,50
12100 Centrální banka 17 800 000 000 1,32
12200 Ostatní měnově finanční instituce 500 143 990 000 37,08
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 398 160 000 1,44
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 55 084 610 000 4,08
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 425 661 220 000 31,56
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 14 993 560 000 1,11
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 80 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 289 060 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 624 500 000 0,71
12400 Pomocné finanční instituce 19 631 020 000 1,46
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 19 062 640 000 1,41
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 568 380 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 317 486 670 000 23,54
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 158 900 000 0,68
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 8 252 620 000 0,61
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 300 075 150 000 22,25
13000 Vládní instituce 37 638 200 000 2,79
13110 Ústřední vládní instituce 35 561 070 000 2,64
13130 Místní vládní instituce 1 844 430 000 0,14
13140 Fondy sociálního zabezpečení 232 700 000 0,02
14000 Domácnosti 7 354 800 000 0,55
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 235 230 000 0,09
20000 Nerezidenti 158 967 930 000 11,79
  Neidentifikovaní držitelé 19 743 720 000 1,46
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 111 729 140 000 82,42
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 237 089 389 500 17,58
  DLUHOPISY CELKEM 1 348 818 529 500 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 203 080 000 1,28
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 027 900 000 0,97
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 263 650 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 911 530 000 0,14
12000 Finanční instituce 859 302 590 000 63,87
12100 Centrální banka 17 500 000 000 1,30
12200 Ostatní měnově finanční instituce 495 721 900 000 36,85
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 17 578 710 000 1,31
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 50 056 610 000 3,72
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 428 086 580 000 31,82
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 169 050 000 1,20
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 80 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 329 550 000 0,40
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 759 500 000 0,80
12400 Pomocné finanční instituce 15 337 280 000 1,14
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 14 773 900 000 1,10
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 563 380 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 314 574 360 000 23,38
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 158 900 000 0,68
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 8 329 620 000 0,62
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 297 085 840 000 22,08
13000 Vládní instituce 39 087 700 000 2,91
13110 Ústřední vládní instituce 37 077 070 000 2,76
13130 Místní vládní instituce 1 777 930 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 232 700 000 0,02
14000 Domácnosti 7 151 560 000 0,53
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 177 560 000 0,09
20000 Nerezidenti 164 369 200 000 12,22
  Neidentifikovaní držitelé 20 026 450 000 1,49
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 108 318 140 000 82,38
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 237 086 019 750 17,62
  DLUHOPISY CELKEM 1 345 404 159 750 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 634 840 000 1,32
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 417 800 000 1,00
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 305 510 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 911 530 000 0,14
12000 Finanční instituce 857 353 210 000 64,14
12100 Centrální banka 8 524 000 000 0,64
12200 Ostatní měnově finanční instituce 501 763 970 000 37,54
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 763 760 000 1,48
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 50 447 610 000 3,77
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 431 552 600 000 32,29
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 856 650 000 1,26
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 180 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 347 150 000 0,40
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 329 500 000 0,85
12400 Pomocné finanční instituce 16 022 580 000 1,20
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 15 457 950 000 1,16
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 564 630 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 314 186 010 000 23,51
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 158 900 000 0,69
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 8 356 620 000 0,63
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 296 670 490 000 22,20
13000 Vládní instituce 36 413 600 000 2,72
13110 Ústřední vládní instituce 34 448 070 000 2,58
13130 Místní vládní instituce 1 732 830 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 232 700 000 0,02
14000 Domácnosti 6 963 260 000 0,52
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 360 860 000 0,10
20000 Nerezidenti 159 008 620 000 11,90
  Neidentifikovaní držitelé 19 903 420 000 1,49
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 098 637 810 000 82,19
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 237 995 832 000 17,81
  DLUHOPISY CELKEM 1 336 633 642 000 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 211 290 000 1,32
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 983 300 000 0,99
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 316 460 000 0,18
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 911 530 000 0,15
12000 Finanční instituce 844 670 820 000 64,69
12100 Centrální banka 23 700 000 000 1,81
12200 Ostatní měnově finanční instituce 474 987 680 000 36,37
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 031 830 000 1,46
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 44 577 110 000 3,41
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 411 378 740 000 31,50
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 430 650 000 1,26
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 180 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 291 150 000 0,41
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 959 500 000 0,84
12400 Pomocné finanční instituce 16 201 080 000 1,24
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 15 622 200 000 1,20
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 578 880 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 313 351 410 000 24,00
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 158 900 000 0,70
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 8 278 620 000 0,63
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 295 913 890 000 22,66
13000 Vládní instituce 33 822 800 000 2,59
13110 Ústřední vládní instituce 31 923 070 000 2,44
13130 Místní vládní instituce 1 671 030 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 228 700 000 0,02
14000 Domácnosti 7 970 590 000 0,61
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 336 110 000 0,10
20000 Nerezidenti 145 886 770 000 11,17
  Neidentifikovaní držitelé 19 403 070 000 1,49
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 070 301 450 000 81,96
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 235 506 880 500 18,04
  DLUHOPISY CELKEM 1 305 808 330 500 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 17 136 520 000 1,28
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 854 600 000 0,96
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 365 990 000 0,18
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 915 930 000 0,14
12000 Finanční instituce 874 174 550 000 65,37
12100 Centrální banka 28 600 000 000 2,14
12200 Ostatní měnově finanční instituce 492 787 770 000 36,85
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 197 700 000 1,59
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 44 226 110 000 3,31
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 427 363 960 000 31,96
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 092 230 000 1,20
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 279 730 000 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 662 500 000 0,80
12400 Pomocné finanční instituce 17 549 630 000 1,31
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 971 200 000 1,27
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 578 430 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 319 144 920 000 23,86
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 9 657 220 000 0,72
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 8 359 360 000 0,63
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 301 128 340 000 22,52
13000 Vládní instituce 32 388 430 000 2,42
13110 Ústřední vládní instituce 30 354 700 000 2,27
13130 Místní vládní instituce 1 771 030 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 262 700 000 0,02
14000 Domácnosti 7 936 930 000 0,59
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 386 760 000 0,10
20000 Nerezidenti 146 488 710 000 10,95
  Neidentifikovaní držitelé 20 376 900 000 1,52
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 099 888 800 000 82,25
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 237 413 632 000 17,75
  DLUHOPISY CELKEM 1 337 302 432 000 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 16 641 740 000 1,27
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 548 600 000 0,96
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 136 260 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 956 880 000 0,15
12000 Finanční instituce 844 644 490 000 64,29
12100 Centrální banka 18 995 000 000 1,45
12200 Ostatní měnově finanční instituce 474 710 570 000 36,13
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 21 598 190 000 1,64
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 47 412 110 000 3,61
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 405 700 270 000 30,88
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 855 100 000 1,28
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 267 600 000 0,40
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 437 500 000 0,87
12400 Pomocné finanční instituce 17 435 200 000 1,33
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 876 200 000 1,28
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 559 000 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 316 648 620 000 24,10
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 957 220 000 0,68
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 8 360 360 000 0,64
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 299 331 040 000 22,78
13000 Vládní instituce 31 378 730 000 2,39
13110 Ústřední vládní instituce 29 482 700 000 2,24
13130 Místní vládní instituce 1 637 030 000 0,12
13140 Fondy sociálního zabezpečení 259 000 000 0,02
14000 Domácnosti 8 535 780 000 0,65
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 390 090 000 0,11
20000 Nerezidenti 153 686 850 000 11,70
  Neidentifikovaní držitelé 20 876 350 000 1,59
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 077 154 030 000 81,98
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 236 701 617 500 18,02
  DLUHOPISY CELKEM 1 313 855 647 500 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

sektor   v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 16 209 680 000 1,26
11001 Nefinanční podniky veřejné 12 133 700 000 0,94
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 127 260 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 948 720 000 0,15
12000 Finanční instituce 824 229 250 000 63,88
12100 Centrální banka 27 251 530 000 2,11
12200 Ostatní měnově finanční instituce 451 750 710 000 35,01
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 22 299 030 000 1,73
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 47 941 580 000 3,72
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 381 510 100 000 29,57
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 16 457 440 000 1,28
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 150 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 260 940 000 0,41
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 046 500 000 0,86
12400 Pomocné finanční instituce 16 788 700 000 1,30
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 16 249 200 000 1,26
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 539 500 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 311 980 870 000 24,18
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 8 957 220 000 0,69
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 114 278 540 000 8,86
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 188 745 110 000 14,63
13000 Vládní instituce 27 077 730 000 2,10
13110 Ústřední vládní instituce 25 300 700 000 1,96
13130 Místní vládní instituce 1 541 030 000 0,12
13140 Fondy sociálního zabezpečení 236 000 000 0,02
14000 Domácnosti 9 007 980 000 0,70
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 424 260 000 0,11
20000 Nerezidenti 155 732 220 000 12,07
  Neidentifikovaní držitelé 20 540 290 000 1,59
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 1 054 221 410 000 81,71
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 236 039 971 500 18,29
  DLUHOPISY CELKEM 1 290 261 381 500 100,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2011
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

Doporučované

Nejčtenější