Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2009

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Nefinanční podniky
  • Finanční instituce
  • Vládní instituce
  • Domácnosti
  • Nerezidenti

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 119 768 771 100 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 250 730 000 1,09
11001 Nefinanční podniky veřejné 10 040 550 000 0,90
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 955 780 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 254 400 000 0,02
12000 Finanční instituce 779 938 258 500 69,65
12100 Centrální banka 46 030 000 000 4,11
12200 Ostatní měnově finanční instituce 404 583 198 500 36,13
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 15 855 030 000 1,42
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 540 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 388 188 168 500 34,67
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 699 690 000 2,47
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 72 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 413 100 000 0,48
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 22 214 590 000 1,98
12400 Pomocné finanční instituce 10 072 380 000 0,90
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 959 900 000 0,89
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 291 552 990 000 26,04
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 263 220 000 0,56
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 441 740 000 0,13
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 283 848 030 000 25,35
13000 Vládní instituce 26 205 750 000 2,34
13110 Ústřední vládní instituce 25 146 000 000 2,25
13130 Místní vládní instituce 836 550 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 223 200 000 0,02
14000 Domácnosti 10 767 650 000 0,96
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 106 430 000 0,10
20000 Nerezidenti 289 499 952 600 25,85
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 118 476 620 200 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 298 810 000 1,10
11001 Nefinanční podniky veřejné 9 889 720 000 0,88
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 180 630 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 228 460 000 0,02
12000 Finanční instituce 783 973 580 500 70,09
12100 Centrální banka 46 930 000 000 4,20
12200 Ostatní měnově finanční instituce 409 317 740 500 36,60
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 15 832 950 000 1,42
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 540 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 392 944 790 500 35,13
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 286 460 000 2,44
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 70 500 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 497 370 000 0,49
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 718 590 000 1,94
12400 Pomocné finanční instituce 10 304 520 000 0,92
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 10 192 040 000 0,91
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 112 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 290 134 860 000 25,94
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 054 120 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 477 990 000 0,13
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 281 602 750 000 25,18
13000 Vládní instituce 28 803 750 000 2,58
13110 Ústřední vládní instituce 27 724 000 000 2,48
13130 Místní vládní instituce 857 550 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 222 200 000 0,02
14000 Domácnosti 10 967 040 000 0,98
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 023 430 000 0,09
20000 Nerezidenti 281 410 009 700 25,16
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 150 811 131 100 100,00
11000 Nefinanční podniky 13 149 850 000 1,14
11001 Nefinanční podniky veřejné 10 536 020 000 0,92
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 535 300 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 78 530 000 0,01
12000 Finanční instituce 805 111 298 500 69,96
12100 Centrální banka 43 330 000 000 3,77
12200 Ostatní měnově finanční instituce 426 212 458 500 37,04
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 19 714 930 000 1,71
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 540 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 405 957 528 500 35,28
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 560 100 000 2,39
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 102 800 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 513 460 000 0,48
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 21 943 840 000 1,91
12400 Pomocné finanční instituce 10 297 130 000 0,89
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 10 144 650 000 0,88
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 152 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 297 711 610 000 25,87
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 054 120 000 0,61
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 937 350 000 0,17
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 288 720 140 000 25,09
13000 Vládní instituce 37 661 550 000 3,27
13110 Ústřední vládní instituce 36 445 000 000 3,17
13130 Místní vládní instituce 993 050 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 223 500 000 0,02
14000 Domácnosti 11 444 070 000 0,99
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 108 360 000 0,10
20000 Nerezidenti 282 336 002 600 24,53
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 114 034 098 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 458 000 000 1,12
11001 Nefinanční podniky veřejné 9 892 070 000 0,89
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 502 630 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 63 300 000 0,01
12000 Finanční instituce 786 206 667 650 70,57
12100 Centrální banka 47 500 000 000 4,26
12200 Ostatní měnově finanční instituce 409 807 417 650 36,79
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 20 402 130 000 1,83
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 540 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 388 865 287 650 34,91
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 530 510 000 2,38
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 102 600 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 649 070 000 0,51
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 778 840 000 1,87
12400 Pomocné finanční instituce 10 147 160 000 0,91
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 994 680 000 0,90
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 152 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 292 221 580 000 26,23
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 054 120 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 889 910 000 0,17
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 283 277 550 000 25,43
13000 Vládní instituce 27 586 650 000 2,48
13110 Ústřední vládní instituce 26 400 000 000 2,37
13130 Místní vládní instituce 993 150 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 193 500 000 0,02
14000 Domácnosti 12 066 190 000 1,08
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 085 570 000 0,10
20000 Nerezidenti 274 631 020 600 24,65
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 090 148 295 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 444 000 000 1,14
11001 Nefinanční podniky veřejné 9 761 580 000 0,90
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 406 820 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 275 600 000 0,03
12000 Finanční instituce 779 542 079 592 71,51
12100 Centrální banka 49 600 000 000 4,55
12200 Ostatní měnově finanční instituce 405 299 569 592 37,18
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 17 907 280 000 1,64
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 480 000 000 0,04
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 386 912 289 592 35,49
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 044 560 000 2,39
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 106 350 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 575 570 000 0,51
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 362 640 000 1,87
12400 Pomocné finanční instituce 10 079 720 000 0,92
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 923 240 000 0,91
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 156 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 288 518 230 000 26,47
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 047 120 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 848 910 000 0,17
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 279 622 200 000 25,65
13000 Vládní instituce 21 612 150 000 1,98
13110 Ústřední vládní instituce 20 346 000 000 1,87
13130 Místní vládní instituce 1 072 650 000 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 193 500 000 0,02
14000 Domácnosti 12 534 780 000 1,15
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 081 070 000 0,10
20000 Nerezidenti 262 934 215 408 24,12
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 079 636 691 300 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 909 420 000 1,57
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 215 280 000 1,32
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 433 440 000 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 260 700 000 0,02
12000 Finanční instituce 762 718 535 552 70,65
12100 Centrální banka 51 200 000 000 4,74
12200 Ostatní měnově finanční instituce 389 740 865 552 36,10
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 17 174 430 000 1,59
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 480 000 000 0,04
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 372 086 435 552 34,46
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 24 996 870 000 2,32
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 36 000 000 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 470 570 000 0,51
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 19 490 300 000 1,81
12400 Pomocné finanční instituce 9 971 270 000 0,92
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 814 790 000 0,91
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 156 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 286 809 530 000 26,57
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 777 120 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 876 410 000 0,17
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 278 156 000 000 25,76
13000 Vládní instituce 26 578 050 000 2,46
13110 Ústřední vládní instituce 25 387 000 000 2,35
13130 Místní vládní instituce 1 012 550 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 178 500 000 0,02
14000 Domácnosti 12 469 410 000 1,15
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 100 970 000 0,10
20000 Nerezidenti 259 860 305 748 24,07
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 085 473 826 575 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 736 070 000 1,54
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 012 280 000 1,29
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 463 090 000 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 260 700 000 0,02
12000 Finanční instituce 769 626 709 435 70,90
12100 Centrální banka 28 500 000 000 2,63
12200 Ostatní měnově finanční instituce 421 420 989 435 38,82
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 16 612 010 000 1,53
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 480 000 000 0,04
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 404 328 979 435 37,25
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 906 870 000 2,39
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 104 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 444 570 000 0,50
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 358 300 000 1,88
12400 Pomocné finanční instituce 10 033 320 000 0,92
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 876 840 000 0,91
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 156 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 283 765 530 000 26,14
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 047 120 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 923 410 000 0,18
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 274 795 000 000 25,32
13000 Vládní instituce 24 666 350 000 2,27
13110 Ústřední vládní instituce 23 464 000 000 2,16
13130 Místní vládní instituce 1 027 850 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 174 500 000 0,02
14000 Domácnosti 11 837 130 000 1,09
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 1 081 120 000 0,10
20000 Nerezidenti 261 526 447 140 24,09
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 1 062 140 621 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 16 273 650 000 1,53
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 605 480 000 1,28
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 286 260 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 381 910 000 0,04
12000 Finanční instituce 749 944 276 800 70,61
12100 Centrální banka 15 500 000 000 1,46
12200 Ostatní měnově finanční instituce 420 043 886 800 39,55
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 16 039 060 000 1,51
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 460 000 000 0,04
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 403 544 826 800 37,99
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 23 700 170 000 2,23
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 103 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 382 570 000 0,51
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 18 214 600 000 1,71
12400 Pomocné finanční instituce 9 409 480 000 0,89
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 240 900 000 0,87
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 168 580 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 281 290 740 000 26,48
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 597 120 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 923 940 000 0,18
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 272 769 680 000 25,68
13000 Vládní instituce 20 306 250 000 1,91
13110 Ústřední vládní instituce 19 226 000 000 1,81
13130 Místní vládní instituce 968 250 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 112 000 000 0,01
14000 Domácnosti 10 653 750 000 1,00
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 998 510 000 0,09
20000 Nerezidenti 263 964 184 700 24,85
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 986 897 315 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 15 990 050 000 1,62
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 363 430 000 1,35
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 233 110 000 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 393 510 000 0,04
12000 Finanční instituce 723 080 509 100 73,27
12100 Centrální banka 15 500 000 000 1,57
12200 Ostatní měnově finanční instituce 400 269 539 100 40,56
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 13 251 010 000 1,34
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 460 000 000 0,05
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 386 558 529 100 39,17
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 22 870 330 000 2,32
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 100 500 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 163 570 000 0,52
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 17 606 260 000 1,78
12400 Pomocné finanční instituce 9 909 310 000 1,00
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 9 742 830 000 0,99
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 166 480 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 274 531 330 000 27,82
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 591 820 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 982 940 000 0,20
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 265 956 570 000 26,95
13000 Vládní instituce 16 180 550 000 1,64
13110 Ústřední vládní instituce 15 186 000 000 1,54
13130 Místní vládní instituce 887 050 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 107 500 000 0,01
14000 Domácnosti 11 557 880 000 1,17
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 867 060 000 0,09
20000 Nerezidenti 219 221 266 400 22,21
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 952 432 569 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 15 796 150 000 1,66
11001 Nefinanční podniky veřejné 13 267 480 000 1,39
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 136 960 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 391 710 000 0,04
12000 Finanční instituce 689 829 942 225 72,43
12100 Centrální banka 29 425 330 000 3,09
12200 Ostatní měnově finanční instituce 362 083 362 225 38,02
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 971 810 000 1,36
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 380 000 000 0,04
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 348 731 552 225 36,61
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 21 772 830 000 2,29
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 96 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 103 570 000 0,54
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 16 573 260 000 1,74
12400 Pomocné finanční instituce 9 110 090 000 0,96
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 8 963 610 000 0,94
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 146 480 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 267 438 330 000 28,08
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 605 820 000 0,69
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 957 940 000 0,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 258 874 570 000 27,18
13000 Vládní instituce 17 796 500 000 1,87
13110 Ústřední vládní instituce 16 944 000 000 1,78
13130 Místní vládní instituce 770 000 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 82 500 000 0,01
14000 Domácnosti 11 546 170 000 1,21
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 784 760 000 0,08
20000 Nerezidenti 216 679 046 775 22,75
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 951 496 576 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 17 212 790 000 1,81
11001 Nefinanční podniky veřejné 14 185 480 000 1,49
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 612 600 000 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 414 710 000 0,04
12000 Finanční instituce 675 428 768 163 70,99
12100 Centrální banka 41 065 500 000 4,32
12200 Ostatní měnově finanční instituce 342 729 928 163 36,02
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 14 607 110 000 1,54
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 0 0,00
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 328 122 818 163 34,48
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 24 634 650 000 2,59
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 107 000 000 0,01
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 157 270 000 0,54
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 19 370 380 000 2,04
12400 Pomocné finanční instituce 8 031 840 000 0,84
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 7 895 360 000 0,83
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 136 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 258 966 850 000 27,22
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 7 095 820 000 0,75
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 2 026 660 000 0,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 249 844 370 000 26,26
13000 Vládní instituce 21 485 700 000 2,26
13110 Ústřední vládní instituce 20 478 000 000 2,15
13130 Místní vládní instituce 947 300 000 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 60 400 000 0,01
14000 Domácnosti 10 870 080 000 1,14
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 784 770 000 0,08
20000 Nerezidenti 225 714 468 088 23,72
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 955 189 453 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 125 690 000 1,27
11001 Nefinanční podniky veřejné 9 155 180 000 0,96
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 555 800 000 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 414 710 000 0,04
12000 Finanční instituce 686 102 426 600 71,83
12100 Centrální banka 35 657 060 000 3,73
12200 Ostatní měnově finanční instituce 359 435 226 600 37,63
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 352 780 000 1,29
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 0 0,00
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 347 082 446 600 36,34
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 909 650 000 2,71
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 152 270 000 0,54
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 377 380 000 2,13
12400 Pomocné finanční instituce 7 905 640 000 0,83
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 7 765 160 000 0,81
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 140 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 257 194 850 000 26,93
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 755 320 000 0,71
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 2 024 160 000 0,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 248 415 370 000 26,01
13000 Vládní instituce 18 905 960 000 1,98
13110 Ústřední vládní instituce 17 947 000 000 1,88
13130 Místní vládní instituce 909 560 000 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 49 400 000 0,01
14000 Domácnosti 10 697 450 000 1,12
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 729 210 000 0,08
20000 Nerezidenti 226 628 716 900 23,73
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2009
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

Doporučované

Nejčtenější