Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2008

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 952 170 616 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 11 575 600 000 1,22
11001 Nefinanční podniky veřejné 8 625 180 000 0,91
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 537 710 000 0,27
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 412 710 000 0,04
12000 Finanční instituce 677 514 845 350 71,15
12100 Centrální banka 52 251 710 000 5,49
12200 Ostatní měnově finanční instituce 333 216 075 350 35,00
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 661 830 000 1,33
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 3 400 000 000 0,36
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 317 154 245 350 33,31
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 196 600 000 3,07
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 367 320 000 0,56
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 23 449 280 000 2,46
12400 Pomocné finanční instituce 7 814 610 000 0,82
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 7 682 130 000 0,81
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 132 480 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 255 035 850 000 26,78
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 775 320 000 0,71
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 6 075 160 000 0,64
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 242 185 370 000 25,44
13000 Vládní instituce 21 731 460 000 2,28
13110 Ústřední vládní instituce 20 825 000 000 2,19
13130 Místní vládní instituce 857 060 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 49 400 000 0,01
14000 Domácnosti 10 226 990 000 1,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 688 060 000 0,07
20000 Nerezidenti 230 433 661 150 24,20
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 933 603 590 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 10 738 920 000 1,15
11001 Nefinanční podniky veřejné 8 015 380 000 0,86
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 662 260 000 0,29
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 61 280 000 0,01
12000 Finanční instituce 673 371 902 850 72,13
12100 Centrální banka 10 097 190 000 1,08
12200 Ostatní měnově finanční instituce 377 266 092 850 40,41
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 14 594 830 000 1,56
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 65 942 700 000 7,06
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 296 728 562 850 31,78
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 28 862 250 000 3,09
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 17 113 850 000 1,83
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 368 400 000 1,22
12400 Pomocné finanční instituce 8 051 490 000 0,86
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 8 041 490 000 0,86
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 249 094 880 000 26,68
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 769 320 000 0,73
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 102 427 850 000 10,97
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 139 897 710 000 14,98
13000 Vládní instituce 15 531 460 000 1,66
13110 Ústřední vládní instituce 14 670 000 000 1,57
13130 Místní vládní instituce 822 060 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 39 400 000 0,00
14000 Domácnosti 9 512 930 000 1,02
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 635 060 000 0,07
20000 Nerezidenti 223 813 317 650 23,97
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 901 265 131 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 9 818 880 000 1,09
11001 Nefinanční podniky veřejné 7 690 880 000 0,85
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 084 720 000 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 43 280 000 0,00
12000 Finanční instituce 632 119 344 100 70,14
12100 Centrální banka 16 020 390 000 1,78
12200 Ostatní měnově finanční instituce 337 207 474 100 37,41
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 538 530 000 1,39
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 87 232 570 000 9,68
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 237 436 374 100 26,34
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 28 166 100 000 3,13
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 16 303 150 000 1,81
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 482 950 000 1,27
12400 Pomocné finanční instituce 8 885 990 000 0,99
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 8 875 990 000 0,98
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 241 839 390 000 26,83
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 269 320 000 0,70
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 98 971 500 000 10,98
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 136 598 570 000 15,16
13000 Vládní instituce 17 026 940 000 1,89
13110 Ústřední vládní instituce 16 346 000 000 1,81
13130 Místní vládní instituce 641 540 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 39 400 000 0,00
14000 Domácnosti 8 241 610 000 0,91
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 553 670 000 0,06
20000 Nerezidenti 233 504 687 400 25,91
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 879 117 773 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 8 050 400 000 0,92
11001 Nefinanční podniky veřejné 6 690 880 000 0,76
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 346 890 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 12 630 000 0,00
12000 Finanční instituce 591 777 244 413 67,31
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 322 808 674 413 36,72
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 10 732 400 000 1,22
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 87 556 570 000 9,96
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 224 519 704 413 25,54
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 621 580 000 3,48
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 21 491 210 000 2,44
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 8 750 370 000 1,00
12400 Pomocné finanční instituce 7 233 650 000 0,82
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 7 223 650 000 0,82
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 231 113 340 000 26,29
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 995 820 000 0,68
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 94 801 220 000 10,78
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 130 316 300 000 14,82
13000 Vládní instituce 16 346 940 000 1,86
13110 Ústřední vládní instituce 15 810 000 000 1,80
13130 Místní vládní instituce 513 040 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 23 900 000 0,00
14000 Domácnosti 4 168 480 000 0,47
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 467 910 000 0,05
20000 Nerezidenti 258 306 798 838 29,38
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 909 055 746 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 8 316 750 000 0,91
11001 Nefinanční podniky veřejné 6 934 570 000 0,76
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 365 370 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 16 810 000 0,00
12000 Finanční instituce 606 676 215 038 66,74
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 333 993 275 038 36,74
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 12 621 330 000 1,39
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 99 380 110 000 10,93
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 221 991 835 038 24,42
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 33 038 730 000 3,63
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 388 510 000 2,46
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 270 220 000 1,13
12400 Pomocné finanční instituce 6 898 840 000 0,76
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 888 840 000 0,76
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 232 745 370 000 25,60
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 996 470 000 0,66
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 97 580 940 000 10,73
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 129 167 960 000 14,21
13000 Vládní instituce 20 391 190 000 2,24
13110 Ústřední vládní instituce 19 718 000 000 2,17
13130 Místní vládní instituce 649 290 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 23 900 000 0,00
14000 Domácnosti 4 259 710 000 0,47
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 499 510 000 0,05
20000 Nerezidenti 268 912 371 713 29,58
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 899 449 787 900 100,00
11000 Nefinanční podniky 12 040 340 000 1,34
11001 Nefinanční podniky veřejné 10 715 170 000 1,19
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 308 360 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 16 810 000 0,00
12000 Finanční instituce 596 914 978 047 66,36
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 326 760 088 047 36,33
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 113 781 440 000 12,65
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 212 978 648 047 23,68
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 618 730 000 3,63
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 380 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 268 510 000 2,48
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 970 220 000 1,11
12400 Pomocné finanční instituce 6 665 560 000 0,74
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 655 560 000 0,74
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 230 870 600 000 25,67
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 392 470 000 0,60
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 96 085 770 000 10,68
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 129 392 360 000 14,39
13000 Vládní instituce 20 888 640 000 2,32
13110 Ústřední vládní instituce 20 193 000 000 2,25
13130 Místní vládní instituce 675 640 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 20 000 000 0,00
14000 Domácnosti 4 332 860 000 0,48
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 484 360 000 0,05
20000 Nerezidenti 264 788 609 853 29,44
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 893 050 492 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 7 536 560 000 0,84
11001 Nefinanční podniky veřejné 6 187 950 000 0,69
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 331 210 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 17 400 000 0,00
12000 Finanční instituce 592 844 168 278 66,38
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 329 579 538 278 36,90
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 119 762 510 000 13,41
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 209 817 028 278 23,49
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 916 830 000 3,46
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 300 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 21 219 010 000 2,38
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 397 820 000 1,05
12400 Pomocné finanční instituce 6 187 100 000 0,69
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 177 100 000 0,69
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 226 160 700 000 25,32
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 163 220 000 0,58
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 93 314 820 000 10,45
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 127 682 660 000 14,30
13000 Vládní instituce 19 953 050 000 2,23
13110 Ústřední vládní instituce 19 244 800 000 2,15
13130 Místní vládní instituce 683 950 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 24 300 000 0,00
14000 Domácnosti 4 335 710 000 0,49
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 453 670 000 0,05
20000 Nerezidenti 267 927 334 473 30,00
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 836 919 794 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 7 780 310 000 0,93
11001 Nefinanční podniky veřejné 6 225 450 000 0,74
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 368 360 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 186 500 000 0,02
12000 Finanční instituce 593 030 891 600 70,86
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 332 119 051 600 39,68
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 121 264 510 000 14,49
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 210 854 541 600 25,19
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 628 530 000 3,66
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 300 000 000 0,04
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 21 279 210 000 2,54
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 049 320 000 1,08
12400 Pomocné finanční instituce 6 570 770 000 0,79
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 470 770 000 0,77
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 223 712 540 000 26,73
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 413 220 000 0,53
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 91 879 660 000 10,98
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 127 419 660 000 15,22
13000 Vládní instituce 15 374 510 000 1,84
13110 Ústřední vládní instituce 14 717 000 000 1,76
13130 Místní vládní instituce 619 410 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 38 100 000 0,00
14000 Domácnosti 2 024 840 000 0,24
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 425 270 000 0,05
20000 Nerezidenti 218 283 972 900 26,08
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 830 944 680 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 7 563 820 000 0,91
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 999 150 000 0,72
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 375 170 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 189 500 000 0,02
12000 Finanční instituce 577 682 511 600 69,52
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 319 795 531 600 38,49
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 125 264 510 000 15,07
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 194 531 021 600 23,41
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 178 030 000 3,51
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 250 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 837 210 000 2,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 090 820 000 1,09
12400 Pomocné finanční instituce 6 439 570 000 0,77
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 339 570 000 0,76
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 100 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 222 269 380 000 26,75
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 180 220 000 0,62
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 90 635 400 000 10,91
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 126 453 760 000 15,22
13000 Vládní instituce 12 119 710 000 1,46
13110 Ústřední vládní instituce 11 474 000 000 1,38
13130 Místní vládní instituce 615 910 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 29 800 000 0,00
14000 Domácnosti 2 042 360 000 0,25
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 403 770 000 0,05
20000 Nerezidenti 231 132 508 900 27,82
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 823 607 926 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 881 460 000 0,84
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 538 090 000 0,67
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 158 870 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 184 500 000 0,02
12000 Finanční instituce 585 467 711 600 71,09
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 332 100 061 600 40,32
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 117 546 510 000 14,27
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 214 553 551 600 26,05
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 414 030 000 3,33
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 260 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 17 244 210 000 2,09
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 9 909 820 000 1,20
12400 Pomocné finanční instituce 6 142 640 000 0,75
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 052 640 000 0,73
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 90 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 219 810 980 000 26,69
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 177 820 000 0,63
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 89 220 400 000 10,83
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 125 412 760 000 15,23
13000 Vládní instituce 11 873 910 000 1,44
13110 Ústřední vládní instituce 11 228 000 000 1,36
13130 Místní vládní instituce 624 710 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 200 000 0,00
14000 Domácnosti 1 688 720 000 0,21
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 316 200 000 0,04
20000 Nerezidenti 217 379 925 150 26,39
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 846 394 191 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 987 600 000 0,83
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 743 250 000 0,68
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 059 850 000 0,13
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 184 500 000 0,02
12000 Finanční instituce 596 264 181 600 70,45
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 341 458 681 600 40,34
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 125 933 340 000 14,88
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 215 525 341 600 25,46
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 26 385 610 000 3,12
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 160 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 514 240 000 1,83
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 10 711 370 000 1,27
12400 Pomocné finanční instituce 6 254 310 000 0,74
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 6 014 310 000 0,71
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 240 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 222 165 580 000 26,25
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 167 000 000 0,61
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 92 145 740 000 10,89
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 124 852 840 000 14,75
13000 Vládní instituce 17 132 480 000 2,02
13110 Ústřední vládní instituce 16 607 000 000 1,96
13130 Místní vládní instituce 495 780 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 29 700 000 0,00
14000 Domácnosti 1 790 470 000 0,21
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 344 980 000 0,04
20000 Nerezidenti 223 874 479 400 26,45
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 29.2.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 857 197 723 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 893 720 000 0,80
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 366 250 000 0,63
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 151 970 000 0,13
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 375 500 000 0,04
12000 Finanční instituce 616 471 051 600 71,92
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 361 324 441 600 42,15
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 127 832 340 000 14,91
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 233 492 101 600 27,24
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 27 346 310 000 3,19
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 190 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 377 940 000 1,79
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 11 778 370 000 1,37
12400 Pomocné finanční instituce 5 970 720 000 0,70
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 5 625 720 000 0,66
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 345 000 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 221 829 580 000 25,88
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 157 000 000 0,60
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 92 565 740 000 10,80
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 124 106 840 000 14,48
13000 Vládní instituce 16 771 560 000 1,96
13110 Ústřední vládní instituce 16 292 000 000 1,90
13130 Místní vládní instituce 454 860 000 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 24 700 000 0,00
14000 Domácnosti 2 032 210 000 0,24
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 304 490 000 0,04
20000 Nerezidenti 214 724 691 900 25,05
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2008
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

Doporučované

Nejčtenější