Novinky

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2004

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Nerezidenti
  • Domácnosti
  • Vládní instituce
  • Statistika
  • Nefinanční podniky
Aktualizováno 31. 12. 2004

[k lednu 2004] [k únoru 2004] [k březnu 2004] [k dubnu 2004] [ke květnu 2004] [k červnu 2004] [k červenci 2004] [k srpnu 2004] [k září 2004] [k říjnu 2004] [k listopadu 2004] [k prosinci 2004]

Stav k 31. 1. 2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 497 363 310 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 650 910 000 1,14
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 531 420 000 0,91
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 074 490 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 45 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 458 930 090 000 92,27
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 343 773 680 000 69,12
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 280 880 000 0,66
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 97 937 270 000 19,69
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 242 555 530 000 48,77
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 21 697 490 000 4,36
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 80 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 19 440 690 000 3,91
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 2 176 800 000 0,44
12400 Pomocné finanční instituce 1 421 950 000 0,29
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 321 950 000 0,27
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 100 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 92 036 970 000 18,50
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 972 000 000 1,20
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 30 984 290 000 6,23
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 55 080 680 000 11,07
13000 Vládní instituce 6 560 500 000 1,32
13110 Ústřední vládní instituce 5 795 000 000 1,17
13130 Místní vládní instituce 650 000 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 115 500 000 0,02
14000 Domácnosti 295 520 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 113 420 000 0,02
20000 Nerezidenti 25 812 870 000 5,19
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2004

 

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 506 890 690 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 909 910 000 1,17
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 748 420 000 0,94
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 126 490 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 469 300 420 000 92,58
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 343 797 540 000 67,82
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 067 880 000 0,80
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 101 564 780 000 20,04
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 238 164 880 000 46,99
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 24 967 490 000 4,93
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 21 764 690 000 4,29
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 202 800 000 0,63
12400 Pomocné finanční instituce 1 277 010 000 0,25
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 177 010 000 0,23
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 100 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 99 258 380 000 19,58
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 787 000 000 1,34
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 34 824 880 000 6,87
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 57 646 500 000 11,37
13000 Vládní instituce 6 691 300 000 1,32
13110 Ústřední vládní instituce 5 827 000 000 1,15
13130 Místní vládní instituce 736 000 000 0,15
13140 Fondy sociálního zabezpečení 128 300 000 0,03
14000 Domácnosti 333 180 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 126 660 000 0,02
20000 Nerezidenti 24 529 220 000 4,84
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 29.2.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 522 656 690 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 473 070 000 1,24
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 196 580 000 0,99
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 241 490 000 0,24
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 35 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 472 582 710 000 90,42
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 339 340 470 000 64,93
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 029 780 000 0,96
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 106 503 450 000 20,38
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 227 807 240 000 43,59
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 27 570 490 000 5,28
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 24 123 690 000 4,62
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 446 800 000 0,66
12400 Pomocné finanční instituce 1 557 780 000 0,30
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 457 780 000 0,28
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 100 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 104 113 970 000 19,92
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 486 000 000 1,24
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 37 575 070 000 7,19
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 60 052 900 000 11,49
13000 Vládní instituce 7 281 260 000 1,39
13110 Ústřední vládní instituce 6 449 000 000 1,23
13130 Místní vládní instituce 658 000 000 0,13
13140 Fondy sociálního zabezpečení 174 260 000 0,03
14000 Domácnosti 353 710 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 127 160 000 0,02
20000 Nerezidenti 35 838 780 000 6,86
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 528 371 690 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 917 070 000 1,12
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 623 580 000 0,88
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 178 490 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 115 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 477 426 130 000 90,36
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 340 599 680 000 64,46
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 625 230 000 1,06
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 113 826 330 000 21,54
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 221 148 120 000 41,85
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 780 490 000 5,07
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 23 272 690 000 4,40
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 507 800 000 0,66
12400 Pomocné finanční instituce 1 629 750 000 0,31
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 529 750 000 0,29
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 100 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 108 416 210 000 20,52
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 765 000 000 1,28
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 38 243 540 000 7,24
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 63 407 670 000 12,00
13000 Vládní instituce 7 009 300 000 1,33
13110 Ústřední vládní instituce 5 925 000 000 1,12
13130 Místní vládní instituce 896 000 000 0,17
13140 Fondy sociálního zabezpečení 188 300 000 0,04
14000 Domácnosti 361 290 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 137 540 000 0,03
20000 Nerezidenti 37 520 360 000 7,10
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 531 739 690 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 720 070 000 1,08
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 321 580 000 0,81
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 283 490 000 0,24
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 115 000 000 0,02
12000 Finanční instituce 480 060 120 000 90,28
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 341 873 110 000 64,29
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 6 099 230 000 1,15
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 119 774 230 000 22,52
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 215 999 650 000 40,62
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 25 022 990 000 4,71
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 21 542 690 000 4,05
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 480 300 000 0,65
12400 Pomocné finanční instituce 1 857 670 000 0,35
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 757 670 000 0,33
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 100 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 111 306 350 000 20,93
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 897 000 000 1,30
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 38 448 930 000 7,23
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 65 960 420 000 12,40
13000 Vládní instituce 7 136 000 000 1,34
13110 Ústřední vládní instituce 6 248 000 000 1,18
13130 Místní vládní instituce 838 000 000 0,16
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 394 660 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 134 310 000 0,03
20000 Nerezidenti 38 294 530 000 7,20
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 583 856 410 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 280 570 000 0,90
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 859 580 000 0,66
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 350 990 000 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 70 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 489 424 751 600 83,83
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 350 186 431 600 59,98
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 6 573 230 000 1,13
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 121 923 230 000 20,88
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 221 689 971 600 37,97
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 24 645 470 000 4,22
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 20 705 170 000 3,55
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 940 300 000 0,67
12400 Pomocné finanční instituce 1 637 000 000 0,28
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 637 000 000 0,28
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 0 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 112 955 850 000 19,35
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 761 000 000 1,16
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 40 465 430 000 6,93
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 65 729 420 000 11,26
13000 Vládní instituce 7 446 000 000 1,28
13110 Ústřední vládní instituce 6 828 000 000 1,17
13130 Místní vládní instituce 568 000 000 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 383 900 000 0,07
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 134 800 000 0,02
20000 Nerezidenti 81 186 388 400 13,91
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 586 989 410 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 815 260 000 0,82
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 443 770 000 0,59
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 316 490 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 55 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 488 910 721 600 83,29
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 345 188 511 600 58,81
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 965 730 000 1,02
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 122 406 110 000 20,85
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 216 816 671 600 36,94
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 28 837 970 000 4,91
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 23 544 270 000 4,01
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 5 293 700 000 0,90
12400 Pomocné finanční instituce 1 737 740 000 0,30
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 737 740 000 0,30
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 0 0,00
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 113 146 500 000 19,28
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 388 000 000 1,09
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 41 961 300 000 7,15
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 64 797 200 000 11,04
13000 Vládní instituce 7 873 500 000 1,34
13110 Ústřední vládní instituce 7 257 000 000 1,24
13130 Místní vládní instituce 566 500 000 0,10
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 366 370 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 134 800 000 0,02
20000 Nerezidenti 84 888 758 400 14,46
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 594 627 410 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 018 260 000 0,84
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 648 270 000 0,61
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 284 990 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 85 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 492 264 281 600 82,79
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 346 765 291 600 58,32
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 220 940 000 0,88
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 123 591 220 000 20,78
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 217 953 131 600 36,65
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 27 011 840 000 4,54
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 110 040 000 3,72
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 4 901 800 000 0,82
12400 Pomocné finanční instituce 2 026 640 000 0,34
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 876 640 000 0,32
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 116 460 510 000 19,59
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 146 000 000 1,03
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 43 507 810 000 7,32
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 66 806 700 000 11,24
13000 Vládní instituce 8 165 000 000 1,37
13110 Ústřední vládní instituce 7 633 000 000 1,28
13130 Místní vládní instituce 482 000 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 367 660 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 126 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 88 685 798 400 14,91
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 572 203 370 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 013 960 000 0,88
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 665 670 000 0,64
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 278 290 000 0,22
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 70 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 468 392 871 600 81,86
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 323 886 241 600 56,60
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 683 000 000 0,99
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 120 747 820 000 21,10
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 197 455 421 600 34,51
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 039 940 000 4,55
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 20 894 140 000 3,65
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 5 145 800 000 0,90
12400 Pomocné finanční instituce 2 142 310 000 0,37
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 992 310 000 0,35
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 116 324 380 000 20,33
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 060 000 000 1,06
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 45 019 870 000 7,87
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 65 244 510 000 11,40
13000 Vládní instituce 7 923 530 000 1,38
13110 Ústřední vládní instituce 7 676 530 000 1,34
13130 Místní vládní instituce 197 000 000 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 352 180 000 0,06
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 103 210 000 0,02
20000 Nerezidenti 90 417 618 400 15,80
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 577 628 290 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 204 460 000 0,90
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 786 670 000 0,66
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 347 790 000 0,23
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 70 000 000 0,01
12000 Finanční instituce 464 089 651 600 80,34
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 315 340 621 600 54,59
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 648 000 000 0,98
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 119 246 380 000 20,64
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 190 446 241 600 32,97
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 30 346 730 000 5,25
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 25 210 930 000 4,36
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 5 135 800 000 0,89
12400 Pomocné finanční instituce 2 247 880 000 0,39
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 2 097 880 000 0,36
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 116 154 420 000 20,11
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 075 000 000 1,05
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 42 406 970 000 7,34
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 67 672 450 000 11,72
13000 Vládní instituce 8 240 530 000 1,43
13110 Ústřední vládní instituce 8 062 530 000 1,40
13130 Místní vládní instituce 128 000 000 0,02
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 478 870 000 0,08
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 123 910 000 0,02
20000 Nerezidenti 99 490 868 400 17,22
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 579 712 290 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 966 460 000 0,86
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 155 670 000 0,72
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 810 790 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 464 943 831 600 80,20
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 313 340 561 600 54,05
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 123 000 000 0,88
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 122 423 380 000 21,12
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 185 794 181 600 32,05
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 29 902 730 000 5,16
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 24 810 930 000 4,28
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 5 091 800 000 0,88
12400 Pomocné finanční instituce 1 734 430 000 0,30
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 514 430 000 0,26
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 220 000 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 119 966 110 000 20,69
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 595 000 000 0,97
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 43 874 700 000 7,57
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 70 496 410 000 12,16
13000 Vládní instituce 8 129 530 000 1,40
13110 Ústřední vládní instituce 7 888 530 000 1,36
13130 Místní vládní instituce 191 000 000 0,03
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 487 960 000 0,08
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 123 910 000 0,02
20000 Nerezidenti 101 060 598 400 17,43
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2004

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 571 381 260 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 308 460 000 0,93
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 540 670 000 0,79
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 767 790 000 0,13
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 457 317 131 600 80,04
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 305 256 351 600 53,42
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 694 000 000 0,82
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 123 722 990 000 21,65
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 176 839 361 600 30,95
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 633 730 000 4,66
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 253 930 000 3,89
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 4 379 800 000 0,77
12400 Pomocné finanční instituce 1 442 080 000 0,25
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 352 080 000 0,24
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 90 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 123 984 970 000 21,70
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 095 000 000 1,07
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 42 945 370 000 7,52
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 74 944 600 000 13,12
13000 Vládní instituce 7 681 530 000 1,34
13110 Ústřední vládní instituce 7 313 530 000 1,28
13130 Místní vládní instituce 318 000 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 544 020 000 0,10
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 140 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 100 389 708 400 17,57
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2004

 

Doporučované

Nejčtenější