Novinky

Přezkoumávající orgán

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště
oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Vydáno

 • Audit
 • Finanční kontrola
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejný sektor
 • Územní samosprávný celek
 • Přezkoumávající orgán
 • Krajský úřad
 • Přezkoumávání hospodaření

Přezkoumávající orgán vykonává

 • Přezkoumání hospodaření vykonává na základě požádání (§ 4 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.) nebo oznámení přezkoumávající orgán (§ 5 odst. 3 zákona), tj. Ministerstvo financí, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.
 • Přezkoumávající orgány jsou též oprávněny kontrolovat plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření, a to i v případě, kdy přezkoumání hospodaření vykonal auditor nebo auditorská společnost (§ 13 odst. 3 zákona).
 • Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti

Kontakty na příslušné přezkoumávající orgány v jednotlivých krajích

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 - Kontrola
odd. 1701 Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Doporučované

Nejčtenější