Novinky

Přezkoumávání hospodaření

Informace Ministerstva financí k přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

ilustrace

Základní informace

Povinnosti vyplývající z právních předpisů, definice a působnosti v oblasti přezkoumávání hospodaření územních celků a kontaktní údaje.