Novinky

Řízení a kontrola veřejných financí

Informace Ministerstva financí o správě veřejných financí a o finančních kontrolách ve veřejném sektoru.

ilustrace

Finanční kontrola

Informace, metodické materiály a stanoviska Ministerstva financí pro oblast finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Přezkoumávání hospodaření

Informace Ministerstva financí k přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Správa poskytovaných prostředků

Informace MF pro oblast správy finančních prostředků poskytovaných formou dotace, návratné finanční výpomoci, příspěvku, grantu, finančním nástrojem nebo jejich kombinací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), a podléhající veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole).

Často kladené dotazy

Odpovědi na často kladené otázky z oblasti dodržování principů 3E, finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.