Novinky

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí
oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Politické strany
  • Financování politických stran
  • Příspěvky na činnost

uhrazené v roce 2013

Zdroj: MF - oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 01/2014

Název politické strany/nebo politického hnutí stálý přípěvek       příspěvek na mandát (v Kč) příspěvek na činnost
za rok 2013
celkem (v Kč)
počet poslanců
leden - srpen

počet poslanců
říjen- prosinec

poslanci celkem       počet
senátorů
senátoři           počet
zastupitelů
kraj. zastupitelů počet členů
zast.hl.m.Prahy
zast. hl.m.Prahy
Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2013
ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 0 4 950 000 0 0 950 000
ANO 2011 2 500 000 0 47 10 046 250 0 0 0 0 0 0 12 546 250
ČSSD 9 166 667 56 50 42 607 500 48 41 040 000 205 48 687 500 14 3 325 000 144 826 667
Česká pirátská strana 0 0 0 0 1 855 000 0 0 0 0 855 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 1 662 500
JIHOČEŠI 2012 0 0 0 0 0 0 9 2 137 500 0 0 2 137 500
KDU-ČSL 8 366 667 0 14 2 992 500 4 3 420 000 60 14 214 375 0 0 28 993 542
KSČM 9 166 667 26 33 21 873 750 2 1 710 000 182 43 225 000 3 712 500 76 687 917
Nestraníci 0 0 0 0 1 855 000 2 510 625 0 0 1 365 625
NEZÁVISLÍ 0 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 1 187 500
ODS 9 166 667 53 16 33 630 000 15 12 825 000 102 24 225 000 20 4 750 000 84 596 667
Ostravak 0 0 0 0 1 855 000 0 0 0 0 855 000
politické hnutí Změna 0 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 1 187 500
Severočeši.cz 0 0 0 0 2 1 710 000 9 2 137 500 0 0 3 847 500
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 1 662 500
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 0 0 0 3 2 565 000 26 6 200 730 0 0 8 765 730
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 13 3 087 500 0 0 3 087 500
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 866 667 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 7 529 167
Strana zelených 1 600 000 0 0 0 1 855 000 9 2 137 500 0 0 4 592 500
Suverenita - Strana zdravého rozumu 4 933 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 933 333
TOP 09 9 166 667 41 26 28 927 500 1 855 000 18 4 249 270 26 6 175 000 49 373 437
Věci veřejné 6 666 667 24 0 13 680 000 0 0 0 0 0 0 20 346 667
Volba pro město 0 0 0 0 0 0 1 237 500 0 0 237 500
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 0 4 950 000 0 0 950 000
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 2 500 000 0 14 2 992 500 0 0 0 0 0 0 5 492 500
Celkem 69 100 002 200 200 156 750 000 79 67 545 000 675 160 312 500 63 14 962 500 468 670 002

 

Příspěvek na činnost se vyplácí podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 20 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb. stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
Podle § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb. příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč.

nahoru

Název politické strany a politického hnutí Počet platných hlasů % z celkového počtu platných hlasů *) Příspěvek v Kč
Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 25.10. a 26.10. 2013
Česká strana sociálně demokratická 1 016 829 20,459 101 682 900
ANO 2011 927 240 18,657 92 724 000
Komunistická strana Čech a Moravy 741 044 14,910 74 104 400
TOP 09 596 357 11,999 59 635 700
Občanská demokratická strana 384 174 7,730 38 417 400
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 342 339 6,888 34 233 900
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 336 970 6,780 33 697 000
Strana zelených 159 025 3,200 15 902 500
Česká pirátská strana 132 417 2,664 13 241 700
Strana svobodných občanů 122 564 2,466 12 256 400
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 75 113 1,511 7 511 300
C e l k e m 4 834 072 97,264 483 407 200

 Ministerstvo financí vyplácí příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

"Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč."

nahoru

Název Příspěvek na činnost za rok 2013 celkem x) viz Tabulka č.1 Příspěvek na úhradu volebních nákladů xx) viz Tabulka č. 2 Příspěvek na činnost za rok 2012 xxx) Příspěvky vyplacené v roce 2013 celkem (v Kč)
Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2013 ze státního rozpočtu celkem
ALTERNATIVA 950 000 0 1 147 917 2 097 917
ANO 2011 12 546 250 92 724 000 0 105 270 250
ČSSD 144 826 667 101 682 900 0 246 509 567
Česká pirátská strana 855 000 13 241 700 0 14 096 700
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 1 662 500 0 0 1 662 500
JIHOČEŠI 2012 2 137 500 0 534 375 2 671 875
KDU-ČSL 28 993 542 33 697 000 0 62 690 542
KSČM 76 687 917 74 104 400 0 150 792 317
Nestraníci 1 365 625 0 0 1 365 625
NEZÁVISLÍ 1 187 500 0 296 875 1 484 375
ODS 84 596 667 38 417 400 0 123 014 067
Ostravak 855 000 0 213 750 1 068 750
politické hnutí Změna 1 187 500 0 0 1 187 500
Severočeši.cz 3 847 500 0 0 3 847 500
SNK Evropští demokraté 1 662 500 0 0 1 662 500
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 765 730 0 0 8 765 730
Starostové pro Liberecký kraj 3 087 500 0 0 3 087 500
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 529 167 7 511 300 0 15 040 467
Strana svobodných občanů 0 12 256 400 0 12 256 400
Strana zelených 4 592 500 15 902 500 0 20 495 000
Suverenita - Strana zdravého rozumu 4 933 333 0 0 4 933 333
TOP 09 49 373 437 59 635 700 0 109 009 137
Věci veřejné 20 346 667 0 0 20 346 667
Volba pro město 237 500 0 0 237 500
VÝCHODOČEŠI 950 000 0 0 950 000
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 5 492 500 34 233 900 0 39 726 400
Celkem 468 670 002 483 407 200 2 192 917 954 270 119

 x) Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
xx) Podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
xxx) Příspěvek na činnost za 1. a 2. pololetí 2012 politické straně ALTERNATIVA a za 2. pololetí 2012 politickým hnutím "JIHOČEŠI 2012", NEZÁVISLÍ a Ostravak byl vyplacen až v roce 2013 na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1662 z 53. schůze konané dne 15. května 2013, k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 až 2011. V bodu I. tohoto usnesení je uvedeno, že výroční finanční zpráva za rok 2010 předložená politickým hnutím Ostravak a výroční finanční zprávy za rok 2011 předložené politickou stranou ALTERNATIVA, politickým hnutím „JIHOČEŠI 2012“ a politickým hnutím NEZÁVISLÍ podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

nahoru

Doporučované

Nejčtenější