Novinky

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2011

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí
oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Vydáno

  • Politické strany
  • Veřejný sektor
  • Příspěvky na činnost
  • Financování politických stran

Název
politické strany/politického hnutí
stálý
příspěvek
příspěvek na mandát za 1. a 2. pololetí 2011 příspěvek
na činnost
za 1. a 2.
pololetí 2011
celkem x)
příspěvek
na činnost
za rok 2010
xx)
vyplaceno
celkem
v roce
2011
počet
poslanců
poslanci počet
senátorů
senátoři počet členů
zastup.
krajů
kraj. zast. počet členů
zast.
hl.m.
Prahy
zast. hl.m.
Prahy
Tabulka - Příspěvky na činnost vyplacené v roce 2011 politickým stranám a politickým hnutím
ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 5 1 187 500 0 0 1 187 500 0 1 187 500
ČSSD 10 000 000 56 47 880 000 41 34 983 750 280 66 500 000 14 3 325 000 162 688 750 0 162 688 750
Doktoři (za uzdravení společnosti) 0 0 0 0 0 4 950 000 0 0 950 000 0 950 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST
0 0 0 0 0 1 237 500 0 0 237 500 0 237 500
KDU - ČSL 8 800 000 0 0 6 5 130 000 56 13 300 000 0 0 27 230 000 0 27 230 000
KSČM 10 000 000 26 22 230 000 2 1 710 000 114 27 075 000 3 712 500 61 727 500 0 61 727 500
ODS 10 000 000 53 45 315 000 25 21 375 000 180 42 750 000 20 4 750 000 124 190 000 0 124 190 000
Severočeši.cz 0 0 0 2 1 710 000 8 1 900 000 0 0 3 610 000 0 3 610 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 0 0 2 1 710 000 7 1 662 500 0 0 3 372 500 2 875 000 6 247 500
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 0 0 7 1 662 500 0 0 1 662 500 0 1 662 500
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 800 000 0 8 800 000
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 1 855 000 3 712 500 0 0 1 567 500 0 1 567 500
Suverenita - Strana zdravého rozumu 7 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 000 0 7 400 000
TOP 09 10 000 000 41 35 055 000 1 855 000 0 0 26 6 175 000 52 085 000 0 52 085 000
US - DEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 375 000
Věci veřejné 10 000 000 24 20 520 000 0 0 0 0 0 0 30 520 000 0 30 520 000
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 0 0 0 2 475 000 0 0 475 000 500 000 975 000
Celkem 75 000 000 200 171 000 000 80 68 328 750 667 158 412 500 63 14 962 500 487 703 750 3 750 000 491 453 750

x) Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
- Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
- Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 237 500 Kč.

xx) V roce 2010 činil příspěvek na mandát poslance nebo senátora ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činil ročně 250 000 Kč.

Zdroj: MF - oddělení 143 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 17.02.2012

Doporučované

Nejčtenější