Novinky

Příspěvky politickým stranám a hnutím - 2006

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí
oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Vydáno

  • Politické strany
  • Veřejný sektor

 v Kč
Název příspěvek
na činnost
za rok 2006
celkem
x)
příspěvek na úhradu
volebních nákladů
za volby do PSP
v roce 2006
xx)
příspěvek US-DEU
na mandáty DEU
za roky 2003 a 2004
vč. příslušenství

xxx)
příspěvky vyplacené
v roce 2006
celkem
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2006 celkem
ČSSD 111 775 000 172 882 700 284 657 700
ODS 188 800 000 189 247 500 378 047 500
KDU - ČSL 56 158 333 38 670 600 94 828 933
KSČM 83 116 667 68 532 800 151 649 467
US-DEU 15 516 667 0 8 585 060 24 101 727
ODA 750 000 0 750 000
SNK Evropští demokraté 6 575 000 11 172 400 17 747 400
Nezávislí 1 800 000 0 1 800 000
Cesta změny 900 000 0 900 000
Liberální reformní strana 1 150 000 0 1 150 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst 900 000 0 900 000
Strana pro otevřenou společnost 2 225 000 0 2 225 000
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 2 400 000 0 2 400 000
Strana zelených 10 758 333 33 648 700 44 407 033
Volba pro město 250 000 0 250 000
Nezávislí starostové pro kraj 475 000 0 475 000
Celkem 483 550 000 514 154 700 8 585 060 1 006 289 760

Aktualizováno ke dni: 10.4.2007, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

x) podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

xx) podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů .Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím, které ve volbách získaly nejméně 1,5 % z celkového počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas se hradí 100 Kč.

xxx) na základě Dohody o narovnání ze dne 19.7.2006 uzavřené mezi politickou stranou US-DEU a Ministerstvem financí v návaznosti na rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Odo 344/2005 ze dne 31.5.2006; Nejvyšší soud ČR potvrdil závěry. Městského soudu v Praze, že se zánikem strany nezaniká nárok na příspěvek na mandáty a nárok na příspěvek přechází na právního nástupce.

Příspěvky na činnost vyplacené politickým stranám a hnutím za rok 2006 celkem

(podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb.,o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)

Příspěvky na činnost vyplacené politickým stranám a hnutím za rok 2006 celkem
 v Kč
Název stálý příspěvek doplatek
za červen -
měsíc voleb do PSP
příspěvek
na mandát poslanci
příspěvek
na mandát senátoři
příspěvek
na mandát
krajští zastupitelé
příspěvek
na mandát
zastupitelé hl.m.Prahy
příspěvek
na činnost za rok 2006 celkem
ČSSD 10 000 000 300 000 64 800 000 7 425 000 26 250 000 3 000 000 111 775 000
ODS 10 000 000 1 725 000 62 550 000 33 525 000 72 750 000 8 250 000 188 800 000
KDU - ČSL 7 500 000 15 750 000 11 700 000 21 000 000 208 333 56 158 333
KSČM 10 000 000 30 150 000 1 800 000 39 250 000 1 916 667 83 116 667
US-DEU 2 500 000 4 050 000 7 050 000 1 500 000 416 667 15 516 667
ODA 0 0 750 000 0 0 750 000
SNK Evropští demokraté 0 0 2 700 000 3 250 000 625 000 6 575 000
Nezávislí 0 0 1 800 000 0 0 1 800 000
Cesta změny 0 0 900 000 0 0 900 000
Liberální reformní strana 0 0 900 000 250 000 0 1 150 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst 0 0 900 000 0 0 900 000
Strana pro otevřenou společnost 0 0 225 000 2 000 000 0 2 225 000
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 0 0 900 000 1 500 000 0 2 400 000
Strana zelených 5 000 000 1 283 333 2 700 000 900 000 500 000 375 000 10 758 333
Volba pro město 0 0 0 250 000 0 250 000
Nezávislí starostové pro kraj 0 0 225 000 250 000 0 475 000
Celkem 45 000 000 3 308 333 180 000 000 71 700 000 168 750 000 14 791 667 483 550 000

Aktualizováno ke dni: 10.4.2007, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

  • Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
  • Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
  • Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činní ročně 250 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější