Novinky

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2019

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • Územní samosprávný celek
  • Veřejný sektor
  • Přehled

K 1. lednu 2019 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a smluv, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úhrnu 78,7 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle zákona povinnosti zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. Ministerstvo žádost posuzuje z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele nebo na mezinárodní závazky České republiky.

Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkové hodnotě koncesních smluv v %
Koncesní smlouvy územních samosprávných celků v realizaci, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí do 1.1.2019
Vodohospodářství 65 762 446 356 83,5
Energie 3 854 163 270 4,9
Sociální služby 3 650 037 110 4,7
Doprava 846 158 900 1,1
Volnočasová infrastruktura 2 695 124 318 3,4
Ostatní 1 916 714 084 2,4
CELKEM 78 724 644 038 100,0

 

Doporučované

Nejčtenější