Novinky

2019

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2019.

ilustrace

Vydáno

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2019

K 1. lednu 2019 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a smluv, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úhrnu 78,7 mld. Kč.