Novinky

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2017

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • Územní samosprávný celek
  • Veřejný sektor
  • Přehled

K 1. lednu 2017 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení v čisté současné hodnotě 70,8 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Koncesní smlouvy územních samosprávných celků v realizaci, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva
Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkové hodnotě koncesních projektů
Vodohospodářství 61 840 000 075 87,3%
Energie 3 091 184 000 4,4%
Sociální služby 2 219 377 110 3,1%
Doprava 843 158 900 1,2%
Volnočasová infrastruktura 2 682 450 318 3,8%
Ostatní 157 062 253 0,2%
CELKEM 70 833 232 656 100,0%

Doporučované

Nejčtenější