Novinky

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2016

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • Územní samosprávný celek
  • Veřejný sektor
  • Přehled

K 30. červnu 2016 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 69,2 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Koncesní smlouvy územních samosprávných celků v realizaci, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva
Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkové hodnotě koncesních projektů
Vodohospodářství 61 639 121 202 89,1%
Energie 2 963 599 000 4,3%
Sociální služby 1 065 377 110 1,5%
Doprava 848 328 153 1,3%
Volnočasová infrastruktura 2 527 894 057 3,6%
Ostatní 150 643 000 0,2%
CELKEM 69 194 962 522 100,0%

Územní samosprávy uzavírají smlouvy typu PPP také mimo režim koncesního zákona, zejména na základě výběru dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Finančně nejvýznamnější je projekt Plzeňských městských dopravních podniků a města Plzně „Vybudování nové dopravní základny a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy“, který byl uveden do realizační fáze v roce 2014.

Doporučované

Nejčtenější