Novinky

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2015

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • Územní samosprávný celek
  • Přehled
  • Veřejný sektor

K 31. prosinci 2015 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 67,8 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Koncesní smlouvy územních samosprávných celků v realizaci, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí do 31.12.2015
Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkové hodnotě koncesních projektů
Vodohospodářství 60 212 500 725 88,83%
Energie 2 957 796 000 4,36%
Sociální služby 1 065 377 110 1,57%
Doprava 850 328 153 1,26%
Volnočasová infrastruktura 2 544 039 057 3,75%
Ostatní 155 730 000 0,23%
CELKEM 67 785 771 045 100,00%

Územní samosprávy uzavírají smlouvy typu PPP také mimo režim koncesního zákona, zejména na základě výběru dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Finančně nejvýznamnější je projekt Plzeňských městských dopravních podniků a města Plzně „Vybudování nové dopravní základny a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy“, který byl uveden do realizační fáze v roce 2014.

Doporučované

Nejčtenější