Novinky

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - červen 2015

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • Územní samosprávný celek
  • Přehled
  • Veřejný sektor

K 30. červnu 2015 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 63 miliard Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Koncesní smlouvy územních samosprávných celků, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí do 30.6.2015
Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkové hodnotě koncesních projektů
Vodohospodářství 55 841 217 144 88,15%
Energie 2 931 404 000 4,63%
Sociální služby 1 065 377 110 1,68%
Doprava 850 328 153 1,34%
Volnočasová infrastruktura 2 502 687 057 3,95%
Ostatní 155 730 000 0,25%
CELKEM 63 346 743 464 100,00%

 

Územní samosprávy uzavírají smlouvy typu PPP také mimo režim koncesního zákona, zejména na základě výběru dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Finančně nejvýznamnější je projekt Plzeňských městských dopravních podniků a města Plzně „Vybudování nové dopravní základny a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy“, který byl uveden do realizační fáze v roce 2014.

 

Doporučované

Nejčtenější