Novinky

2014

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2014

K 31. prosinci 2014 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 55 miliard Kč.