Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • PPP
  • Územní samosprávný celek
  • Veřejný sektor

Aktualizovaná informace o municipálních projektech PPP v ČR k 2. 5. 2013

K 2. květnu 2013 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě téměř 54 miliard Kč.

Přehled projektů PPP územních samosprávných celků - aktualizace ke dni 2. 5. 2013

 

na něž se vztahuje § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013
Předmět KS Předpokládaná hodnota
předmětu koncesní smlouvy v Kč
Podíl na celkovém
objemu koncesních projektů

Vodohospodářství

46 242 904 381 86%

Energie

2 941 404 000 5%

Sociální služby

999 831 000 2%

Ostatní

3 488 859 618 7%

CELKEM

53 672 998 999 100%

 

Nejčtenější