Novinky

2013

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - květen 2013

K 2. květnu 2013 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě téměř 54 miliard Kč.