Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - duben 2012

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • PPP
  • Územní samosprávný celek
  • Veřejný sektor

Aktualizovaná informace o projektech PPP v ČR k 12. 4. 2012

K 12. dubnu 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 52 miliard Kč.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejných zakázek, na které se do 1. 4. 2012 vztahovala povinnost vyžádat si stanovisko Ministerstva financí (§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), činí v čisté současné hodnotě cca 40 miliard Kč.

Ministerstvo financí eviduje k dnešnímu dni žádosti o stanovisko celkem k 82 projektům. Převažují projekty v oblasti vodohospodářství (celkem 57).

Související informace

Nejčtenější