Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - únor 2012

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • Veřejný sektor
  • Územní samosprávný celek

Aktualizovaná informace o municipálních projektech PPP v ČR k 17. 2. 2011

K 17. únoru 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 50 miliard Kč.

Přehled projektů PPP územních samosprávných celků - aktualizace ke dni 17.02.2011

na něž se vztahuje § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění

Předmět KS Předpokládaná hodnota
předmětu koncesní smlouvy v Kč
Podíl na celkovém
objemu koncesních projektů
Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - únor 2012
Vodohospodářství 43 273 996 853 85%
Energie 2 941 404 000 6%
Sociální služby 999 831 000 2%
Ostatní 3 381 873 518 7%
CELKEM 40 597 105 371 100%

Nejčtenější