Novinky

2012

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - duben 2012

K 12. dubnu 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 52 miliard Kč.

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - únor 2012

K 17. únoru 2012 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 50 miliard Kč.