Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - leden 2011

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Koncesní řízení
  • Veřejný sektor
  • Koncesní zákon

Aktualizovaná informace o municipálních projektech PPP v ČR k 15. 1. 2011

K 15. lednu 2011 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 50 miliard Kč.

Přehled projektů PPP územních samosprávných celků - aktualizace ke dni 15.01.2011

na něž se vztahuje § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - leden 2011
Předmět KS Předpokládaná hodnota
předmětu koncesní smlouvy v Kč
Podíl na celkovém
objemu koncesních projektů
Vodohospodářství 42 478 757 213 85%
Energie 2 921 404 000 6%
Sociální služby 999 831 000 2%
Ostatní 3 353 373 518 7%
CELKEM 49 753 365 731 100%

 

Doporučované

Nejčtenější