Novinky

2011

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - srpen 2011

K 19. srpnu 2011 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 50 miliard Kč.

Vydáno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - leden 2011

K 15. lednu 2011 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 50 miliard Kč.