Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - červenec 2010

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • PPP
  • Veřejný sektor
  • Prognóza
Aktualizováno 3. 8. 2010

K  31. červenci 2010 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 220 miliard Kč (z toho cca 170 miliard Kč připadá na projekty na úrovni státu a cca 50 miliard Kč na projekty na úrovni krajů a obcí). V této částce jsou zahrnuty projekty, na které již byla uzavřena koncesní smlouva nebo u nichž  byl schválen koncesní projekt a byl zahájen nebo je připravován výběr koncesionáře.

Předmět koncesní smlouvy Zadavatel Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč
Přehled významných PPP projektů státu k 31.07.2010
Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště (ÚVN) Ústřední vojenská nemocnice 2 637 769 141
Koncesní smlouva byla schválena usnesením vlády č. 375 z 24. května 2010.
Výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem Ministerstvo spravedlnosti 4 363 583 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
Výstavba a provoz věznice typu s ostrahou Vězeňská služba 2 642 568 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
PPP projekt D3/R3 (stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3) Ministerstvo dopravy 59 009 035 000
KP schválen usnesením vlády č. 1304 z 20. října 2008
Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací Ministerstvo financí 101 000 000 000
Koncesní projekt byl schválen  usnesením vlády č. 1480 z 24. listopadu 2008.
Usnesením vlády č. 1251 z 5. října 2009 byla ustanovena komise pro posouzení
a hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou zakázku - termín pro podání nabídek je 7. 12. 2010.
CELKEM   169 652 955 014

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, odd.114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni  31. července 2010

Přehled projektů PPP na úrovni územních samosprávných celků - aktualizace ke dni 31.07.2010

na něž se vztahuje § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění

Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy
v Kč
Vodohospodářství 43 044 149 278
Energie 2 921 404 000
Sociální služby  999 831 000
Ostatní 3 349 954 265
CELKEM 50 315 338 543

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, odd.114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni 31. července 2010

Doporučované

Nejčtenější