Novinky

2010

Přehled projektů PPP a hodnoty koncesních smluv v roce 2010.

ilustrace

Aktualizováno

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - červenec 2010

K  31. červenci 2010 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě cca 220 miliard Kč.