Novinky

Přehled předložených návrhů projektů PPP v ČR - leden 2009

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • PPP
  • Veřejný sektor

Přehled předložených návrhů projektů PPP v ČR ke 28. 1. 2009

K 28. lednu 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 197 miliard Kč (z toho 188 miliard Kč připadá na projekty na úrovni státu a 9 miliard Kč na projekty na úrovni krajů a obcí). V této částce jsou zahrnuty projekty, na které již byla uzavřena koncesní smlouva nebo u nichž  byl schválen koncesní projekt a byl zahájen nebo je připravován výběr koncesionáře. Z projektů ve fázi iniciace je zahrnut pilotní projekt AirCon. 

Předmět koncesní smlouvy Zadavatel Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč
Přehled významných PPP projektů státu
Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště (ÚVN) Ústřední vojenská nemocnice 1 285 455 014
Koncesní projekt (KP) schválen usnesením vlády č. 1082 z 24. září 2007
Výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem (areál) Ministerstvo spravedlnosti 4 363 583 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
Výstavba a provoz věznice typu s ostrahou (věznice) Vězeňská služba 2 642 568 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
AirCon - spojení letiště s centrem včetně provozu a údržby Ministerstvo dopravy 25 000 000 000
KP je ve fázi vypracování
PPP projekt D3/R3 (stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3) Ministerstvo dopravy 59 009 035 000
KP schválen usnesením vlády č. 1304 z 20. října 2008
Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací Ministerstvo financí 96 194 022 909
KP schválen podmíněně usnesením vlády č. 687 z 9. června 2008
CELKEM   188 494 663 923

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, odd.114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni 28. ledna 2009

Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy
v Kč
Projekty územních samosprávných celků, k nimž Ministerstvo financí vydává stanovisko dle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Vodohospodářství 3 757 329 005
Energie 2 681 404 000
Zdravotnictví 0
Sociální služby 2 620 093 610
Ostatní 182 484 070
CELKEM 9 241 310 685

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, odd.114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni 28. ledna 2009 

Doplňující informace

  • Informace o některých významných PPP projektech státu  - ke dni 28. ledna 2009

Doporučované

Nejčtenější