Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - červenec 2009

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • PPP
  • Veřejný sektor

Přehled projektů PPP na úrovni územních samosprávných celků - aktualizace ke dni 20.7.2009

k nimž Ministerstvo financí vydává stanovisko dle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy
v Kč
Vodohospodářství 5 104 822 885
Energie 2 681 404 000
Sociální služby 2 620 093 610
Ostatní 81 955 365
CELKEM 10 487 275 860

aktualizováno ke dni 20. července 2009 

Doplňující informace

 

Předmět koncesní smlouvy Zadavatel Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč
Přehled významných PPP projektů státu ke 7.4.2009
Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště (ÚVN) Ústřední vojenská nemocnice 1 285 455 014
Koncesní projekt (KP) schválen usnesením vlády č. 1082 z 24. září 2007
Výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem (areál) Ministerstvo spravedlnosti 4 363 583 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
Výstavba a provoz věznice typu s ostrahou (věznice) Vězeňská služba 2 642 568 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
AirCon - spojení letiště s centrem včetně provozu a údržby Ministerstvo dopravy 25 000 000 000
KP je ve fázi vypracování
PPP projekt D3/R3 (stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3) Ministerstvo dopravy 59 009 035 000
KP schválen usnesením vlády č. 1304 z 20. října 2008
Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací Ministerstvo financí 101 000 000 000
KP schválen podmíněně usnesením vlády č. 687 z 9. června 2008
CELKEM   193 300 641 014

aktualizováno ke dni 7. dubna 2009

Nejčtenější