Novinky

Aktualizovaný přehled projektů PPP v ČR - prosinec 2009

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • PPP
  • Veřejný sektor

K  16. prosinci 2009 činí předpokládaná hodnota předmětu PPP smluv uzavřených či připravovaných podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 203 miliard Kč (z toho 193 miliard Kč připadá na projekty na úrovni státu a 10 miliard Kč na projekty na úrovni krajů a obcí). V této částce jsou zahrnuty projekty, na které již byla uzavřena koncesní smlouva nebo u nichž  byl schválen koncesní projekt a byl zahájen nebo je připravován výběr koncesionáře. Z projektů ve fázi iniciace je zahrnut pilotní projekt AirCon. 

Předmět koncesní smlouvy Zadavatel Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč
Přehled významných PPP projektů státu ke 16.12. 2009
Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště (ÚVN) Ústřední vojenská nemocnice 1 285 455 014
Koncesní projekt (KP) schválen usnesením vlády č. 1082 z 24. září 2007
Výstavba Justičního areálu v Ústí nad Labem (areál) Ministerstvo spravedlnosti 4 363 583 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
Výstavba a provoz věznice typu s ostrahou (věznice) Vězeňská služba 2 642 568 000
KP schválen usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008
AirCon - spojení letiště s centrem včetně provozu a údržby Ministerstvo dopravy 25 000 000 000
KP je ve fázi vypracování
PPP projekt D3/R3 (stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3) Ministerstvo dopravy 59 009 035 000
KP schválen usnesením vlády č. 1304 z 20. října 2008
Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací Ministerstvo financí 101 000 000 000
KP schválen podmíněně usnesením vlády č. 687 z 9. června 2008
CELKEM   193 300 641 014

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, odd.114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni 16. prosince2009

Přehled projektů PPP na úrovni územních samosprávných celků - aktualizace ke dni 16.12. 2009

k nimž Ministerstvo financí vydává stanovisko dle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy
v Kč
Vodohospodářství 4 480 415 703
Energie 2 681 404 000
Sociální služby  564 566 000
Ostatní 2 670 078 365
CELKEM 10 396 464 068

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, odd.114 referát Regul. a metod. projektů PPP, aktualizováno ke dni 16. prosince 2009 

Doplňující informace

Nejčtenější